Biyoloji bölümü mezunu olan kimseler nerelerde çalışabilirler veya hangi kurumlarda görev yapabilirler ve alacakları maaş ne kadar olur.

Biyoloji Bölümü mezunları; okul veya dersanelerde öğretmenlik yapabilir, hastaneler ve tıp fakültelerinin laboratuvarlarında, tahlil merkezlerinde, ilaç tanıtımında ve Tübitak gibi bilimsel araştırma kurumlarında ve genetik alanında çalışabilir. Maaşlar tabi ki çalıştığı özel ve devlet kurumuna göre değişmektedir.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ İŞ İMKANLARI
Biyoloji bölümü mezunları biyolog ünvanı alırlar. Biyologlar, aşağıdaki resmi ve özel kuruluşlarda iş imkânlarına sahiptirler:

Devlet ve özel hastane laboratuvarları, özeltıbbi tahlil ve test laboratuvarları,
Tarım Orman ve Çevre Bakanlıkları,
Büyükşehir Belediyeleri,
İlaç firmaları,
Tıbbi / bilimsel araç-gereç satan firmalar,
Gıda üretimi için yasal izni olan şirketler (gıda kontrolörü olarak),
Çevre danışmanlığı sağlayan kuruluşlar,
Şu an (Aralık 2005) geçerli olan düzenlemeler itibariyle 1-1.5 yıllık tezsiz yüksek lisans eğitimi (formasyon) alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarında biyoloji öğretmenliği,
Yurt içinde ve yurt dışında Araştırma Görevliliği.

Araştırma Görevliliği için istenen şartlar üniversiteden üniversiteye değişmekle beraber, yurt içinde araştırma görevlisi olabilmek için çoğunlukla aşağıdaki akademik şartlar aranmaktadır:

LES, KPDS, ÜDS, TOEFL, ILTS sınavlarından alınan puanlar,
Yüksek not ortalaması,
Yüksek Lisans ya da Doktora yapıyor olmak.

Yurt dışında yüksek lisans / doktora yapmak için gerekli şartlar yurt içinde Yüksek Lisans / Doktora için gerekli şartlardan çok daha zor olmakla beraber, bu şartlar yerine getirildiği takdirde iş bulmak çok kolaydır. Özellikle Amerika Birleşik devletlerinde 1100-1600 $ maaş ve okul masrafları ödemeden doğrudan Doktoraya başlamak mümkündür. Bunun için (yine üniversite ve bölümlere göre çok değişiklik arz etmekle beraber, en büyük potansiyelin olduğu A.B.Dde) genellikle aşağıdaki şartlar istenir:

En az % 75 ya da buna karşılık gelen mezuniyetnot ortalaması,
Dünya çapında uygulanan veTürkiyede de yapılan Graduate Record Exam (GRE) adlı sınav sonucunun direk müracaat edilen üniversiteye gönderilmesi,
Yine dünya çapında uygulanan (ve Ankara ve İstanbulda da girilebilecek olan) Test of English as a Foreign Languge (TOEFL) adlı sınavın sonucunun doğrudan müracaat edilen üniversiteye gönderilmesi,
Adayın mezun olduğu bölümdeki öğretim üyelerinden ya da adayı tanıyan diğer profesyonel şahıslardan alınan ve adayın girmek istediği yüksek lisans/doktora programına uygun olduğunu ve başarılı olacağını anlatan 3 adet referans mektubu,
Adayın mezun olduğu bölümün öğrenci işlerinden alınan İngilizce not dökümü (Not dökümünün mümkünse doğrudan öğrenci işlerinden İngilizce olarak hazırlanıp onaylanması, tercüme edilmesinden daha etkili olmaktadır.)

Bu şartlar genel olduğundan yurt dışında yüksek lisans / doktora düşünen biyologların en az iki sene önceden, gitmek istedikleri üniversitenin öğrenci işleri ve çalışmak istedikleri öğretim üyesiyle temasa geçmeleri ve güncel detayları öğrenmeleri gerekir.