22 Ekim 2000 tarihinde yapılan nüfus tespitine göre İlçenin toplam nüfusu (29.720) dır. Bundan,İlçe belediye hududu (4.223),Kumluca belediye hududu (3.293),Abdipaşa belediye hududu (2.705) dir. Belediyeler hariç 70 köy nüfusu (19.499) dur.1997 sayımı ile karşılaştırıldığı zaman (32.246) dan (29.720)’ye düşmüştür.Nüfus olarak 2.526 kişi azalmıştır.

İlçenin nüfusu oranının çoğunluğunu orta yaş ve üzerindekiler oluşturmaktadır.Ana dil olarak Türkçe konuşulmakta olup,bunun dışında yöreye has etkin lehçe yoktur.

İDARİ DURUMUİlçenin coğrafi özelliğine göre yerleşim tarzı dağınıktır. Köy sayısı 70 olup mahalle toplamı (303) dür.İlçede mezra ve oba yerleşim yeri yoktur.