+ Cevap Yaz + Yeni Konu aç
 1. 10. Sınıf coğrafya kitabı cevapları 235 Sayfa

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Tor topoğrafyası ...... granit...bloklarından oluşur.
  2. Tortul kayaçlar .....sıcaklık... ve ...basınç...etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür.
  3. Mağma ...soğuma... ve ...katılaşma... sonucu püskürük kayaçlara dönüşür.
  4. Sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ....başkalaşım kayaçları...adı verilir.
  5. Pamukkale travertenleri oluşum bakımından ....kimyasal tortul...kayaçlar grubuna girer.


  Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını belirtiniz.
  1. Kalkerli arazide peri bacaları oluşur (Y)
  2. Kireç taşlarının çözülmesi ile karstik mağaralar oluşmuştur. (D)
  3. Kömürün metamorfizmaya uğraması sonucu elmas oluşur. (D)
  4. Kolay aşınan ve parçalanan kayaçlar alçak ve belirgin olmayan yer şekilleri meydana getirir.(D)
  10.SINIF SAYFA 22 VOLKANİZMA VE DEPREMLER ETKİNLİK ÇALIŞMASI CEVAPLARI
  LİSE 2. SINIFLAR SAYFA 22 VOLKANİZMA VE DEPREMLER ETKİNLİK ÇALIŞMASI
  Tabloda belirtilen ülkelerdeki sıcak su kaynaklarının oluşumunda etkili olan faktörü dünya deprem ve volkan haritalarından faydalanarak bulunuz.?
  Fay ve volkanizma Deprem Volkanizma
  HAWAİİ: X
  JAPONYA: X
  TÜRKİYE: X
  İTALYA: X
  YENİ ZELENDA: X
  İZLANDA: X
  FAS: X
  Konu ile ilgili açıklama: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri fay hatları genç kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır. Bu alanların çoğu Kıta veya levha sınırlarında yer alır. Genç sıradağlar Volkanlar volkanik ada yayları Okyanus ortası sırtları Büyük trans form faylar grabenler sıcak su kaynakları deprem zonlarının hemen hepsi bu hatlardadır. Sebebi bu alanlarda yer kabuğunun hareket halinde olmasıdır.
  Ancak volkanik kökenli olan Hawaii adaları ve çevresinde levha sınırlarına çok uzak volkanik sahalarda oluşabilir.Bunlar mantoda sıcaklığı çok yüksek olan ve bu nedenle sıcak nokta adı verilen küçük noktalardan yerkebuğu dışına kadar yükselen mağma etkisiyle oluşur.Levhalar hareketli ancak sıcak noktalar sabit olduğu için yer yer yanardağlar yada yanardağ adaları ortaya çıkar.
  Birbirin den uzaklaşan levhaların olduğu noktalarda (İZLANDA) ise okyanus sırtları oluşur bu noktalarda yeteri kadar enerji açığa çıkmayacağı için volkanizma ön plana çıkar deprem faaliyetleri biraz daha geri planda kalır.Yeni Zelanda ise eski kara kütlesi özelliği gösterir.
  Sorunun köküne dikkat edilmeli soruda sıcak su oluşumunda etkii olan faktör sorulmuş yoksa belirtilen yerlerde voknanizma ve deprem olup olmadığı değil.Cevaplamaları bu noktada değerledirmek lazım.

  ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI LİSE 2. SINIF SAYFA (24-25) CEVAPLARI

  AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.
  SORU-1-Yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında yoğunlaşmıştır.
  Cevap-1 Gerek deprem hatları gerekse volkanik alanların ikisinin de levha sınırlarında yoğunlaştığı görülmektedir.
  Özellikle deprem alanları ile levha sınırları aynen birbiri üzerine oturmaktadır. Volkanik alanlarda genel olarak aynı dağılışa
  uygun düşmekte genel olarak ta kavuşan veya ayrılan levhaların sınırlarını takip etmektedir.
  Not: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri fay hatları genç kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır.
  Bu alanların çoğu Kıta veya levha sınırlarında yer alır. Genç sıradağlar Volkanlar volkanik ada yayları Okyanus ortası sırtları
  Büyük trans form faylar grabenler sıcak su kaynakları deprem zonlarının hemen hepsi bu hatlardadır. Sebebi bu alanlarda yer kabuğunun hareket halinde olmasıdır.
  Tektonik depremler özellikle son jeolojik devirlerde oluşmuş arazilerde daha çok görülür. Çünkü bu gibi alanlarda yer katmanları henüz tam yerine oturmamıştır ve kırıklarla parçalanmıştır.
  SORU-2-Dünyada deprem riskinin az olduğu alanlar nerelerdir.Nedenini açıklayınız.
  Cevap-2-Deprem riskinin az olduğu alanlar levha karşılaşma alanlarından uzakta kalan oluşumunu tamamlamış eski kara kütlelerinin olduğu noktalardır.
  Buralar artık tam olarak oturmuş noktalardır tektonik hareketlere çok fazla uygunluk göstermez.Kitabınızdaki haritalardan yararlanarak bu alanları yazabilirsiniz.
  Örnek:Amerika kıtasının doğusuAfrika’nın batısı Asya kıtasının kuzey kesimleri örnek verilebilir.

  SORU-3-Endonezya depreminde etkili olan levhalar hangileridir.
  Cevap-3-HinTAvustralyaFilipinAvrasya levhaları etkilidir.

  SORU-4-İzlanda’nın kutba yakın olmasına rağmen sıcak su kaynaklarına sahip olmasının sebebini açıklayınız.
  Cevap-4-İzlandanın bulunduğu noktadan sayfa 18-19 daki haritalarda levha hareketleri görülür bu nedenle bölgede volkanik faaliyetler görülür.
  Volkanizma faaliyetleri sıcak su kaynaklarını destekleyici bir etkiye sahiptir.Burası birbirinden uzaklaşan levha özelliği gösterir okyanus sırtı oluşturur volkanizma ön plana çıkar.

  SORU-5-Sıcak su kaynakları dünyanın neresinde yoğunlaşmıştır.
  Cevap-5-Sayfa 21 deki haritadan ve atlaslarınızdan faydalanarak cevaplayabilirsiniz.

  AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ.

  1-Depremsellik
  2-Levha sınırlarının karşılaşma alanları

  3-Yükselti ve derinlik

  AŞAĞIDAKİ İFADELERİN DOĞRU VEYA YANLIŞLIĞINI YANLARINDAKİ KUTUCUKLARA İŞARETLEYİNİZ.

  1-Y 2-D 3-Y 4-D 5-Y 6-D 7-Y 8-Y

  1-A 2-C 3-E 4-E 5-D 6-A 7-B

  LİSE 2. SINIFLAR SAYFA 28-29-30 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

  SAYFA 28 ETKİNLİK ÇALIŞMASI:  1-Su kaynakları bir döngü içerisinde birbiriyle bağlantılı şekilde ilişkisini devam ettirir.Bu döngü içerisinde meydana gelebilecek bir dengesizlik mevcut bağlantılarını olumsuz etkiler.Isınma sonucu buharlaşarak gökyüzüne çıkar yoğunlaşma sonucu yeryüzüne inerek birbirlerini dengeler.

  2-Okyanus ve denizler ile bazı göllerde acı su veya tuzlu su olarak akarsu ve göllerin bazıları ile yeraltı sularının genelinde tatlı su olarak ayrıca kutup bölgelerinde ve yüksek dağ zirvelerinde katı su ( buz) olarak Atmosferde ise su buharı( Gaz) olarak bulunmaktadır.Katı sıvı gaz hallerinde bulunur.

  3- Dünyadaki yeraltı ve yer üstü su kaynakları su kaynakları kavram haritası:
  Bu resim küçültülmüştür. Buraya tıklayarak büyütebilirsiniz. Bu resmin orijinal boyutları 1061x641.
  Bu resim küçültülmüştür. Tıklayarak orjinalini görebilirsiniz. Orjinal boyut 1061x641.  SAYFA 29 ETKİNLİK ÇALIŞMASI:
  Aşağıdaki soruları Dünya’da kişi başına düşen tatlı su dağılımı haritasını ve grafik 2.deki bilgileri dikkate alarak cevaplandırınız.


  Dünyada suların dağılımı grafikleri ve tatlı su dağılım haritalarının yorumlanması.
  Notünyada sular alan ve kütle olarak fazla olmasına karşı insanın kullanabileceği tatlı su miktarı oldukça azdır. Yeryüzündeki su kaynaklarının % 97 denizlerin ve okyanusların tuzlu sularından oluşur. Su kaynaklarının % 3’i kadarı tatlıdır. Tatlı suların %68 den fazlası buzullar ve buzul dağlarında bulunur.%314 ü yeraltı sularında % 03 ü ise yüzey sularıdır. Yüzey sularının da %87 si göllerde % 11’i % 2’si nehirlerde bulunmaktadır.

  Ancak insanlar tarafından kullanılan sular kimyasal maddeler fabrika atıkları nükleer atıklar tarım ilaçları yapay gübreler vb. unsurlarla kirletilirler. Kirletilen bu sular yağışlarla yeraltı suyu ve içme sularına karışır. Doğal döngü içinde de yeterince temizlenemez ve canlılar için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

  1- Yeryüzündeki toplam suyun % 3 ü kadardır.Yeryüzünde su kaynakları dengesiz bir şekilde dağılmıştır. Özellikle de tatlı su miktarı oldukça düşüktür.Bu noktadan yola çıkarak nekadar dikkatli kullanmamız gerektiğini tekrar düşünmeliyiz.
  2- Yeryüzünde en fazla suya sahip kaynak okyanuslardır.
  3- Yeryüzünde en fazla tatlı suya sahip alanlar: Kuzey Amerika Özellikle kanada Orta ve Güney Amerika Avrupa’nın kuzey i ve yer yer batı kesimleri Asya’nın kuzeyi özellikle Sibirya Asya’nın güneyi ve güneyindeki ekvatoral yağışa sahip adalar ( Endonezya Malezya Filipinler vb.) Avustralya kıtaları tatlı suların en fazla olduğu sahalardır.

  Yeryüzünde en az tatlı suya sahip alanlar: Tatlı su kaynağı az olan yerler özellikle dönenceler çevrelerinde yer alan çöl alanlarıdır. Özellikle Kuzey Afrika( Büyük Sahra) Afrika’nın Doğu ve güney kısımları( Kenya Güney Afrika ( Kalahari Çölü)Zimbapve) Asya’da Arabistan çöl bölgesi Pakistan Avrupa’da Polonya çevresi kişi başına tatlı miktarının en az olduğun yerlerdir.

  4-Yeryüzündeki tatlı su kaynakları giderek azalmaktadır. Gerek iklim şartlarında meydana gelen değişmeler gerekse insanoğlunun doğal dengeyi bozması ve çölleşme ayrıca her geçen gün artan aşırı nüfus ve artan tatlı su ihtiyacı gerekse de çevre kirlenmesinin her geçen gün hızla artması tatlı suları azalmakta ve ihtiyacında sürekli artması tatlı su kaynaklarının tükenmekte olduğunu göstermektedir.

  Örnek:Ülkemizde kişi başına yıllık yenilenebilir tatlı su miktarı sürekli düşmektedir. 1955 ‘ de 8503 metreküp 1990 ‘da 3026 metreküp 2025 ‘de 2186 metreküp olacağı tahmin edilmektedir.

  1- Dünyada kara ve denizlerin oranları: Dünya alanının % 71 lik kısmını kaplarlar. ( 361 milyon km² si deniz ve okyanus 149 milyon km² si karadır. ) Tek başına büyük okyanus tüm karalardan fazladır.
  2- Okyanusların büyüklüğe göre sıralanışı:
  1- Büyük Okyanus: 180 milyon km² ( % 50)
  2- Atlas Okyanusu: 106 milyon km² ( %29)
  3- Hint Okyanusu: 75 milyon km² ( %21) alana sahiptir.

  3- Okyanus isimleri sayfa 30- harita 2- üzerine yerleştirilecek.
  4- Büyük Okyanus: Kuzey ve Güney Amerika Antarktika Asya Avustralya
  Atlas Okyanusu: Kuzey ve Güney Amerika Avrupa Afrika Antarktika
  Hint Okyanusu: Afrika Asya Antarktika Avustralya
  5-Okyanuslar en çok Güney Yarımkürede yer almaktadır.( % 81 deniz ve okyanus %19 ‘u kara) Kuzey Yarımkürede ise (% 61 deniz ve okyanus %39 ‘u kara) okyanuslar oran olarak fazla olmasına rağmen karaların oranı güney yarımküreden daha fazladır.

  10.SINIF SAYFA 33 -34-35 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI CEVAPLARI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE GÖRE GÖLLER

  1-Tuzlu 2-Tatlı 3-Acı 4-Sodalı

  Oluşumlarına göre:

  1-Doğal Göller 2- Yapay Göller (Baraj gölleri)

  Doğal göller:

  1- Tektonik 2-Karstik 3-Set Gölleri 4-Buzul Gölleri 5-Volkanik Göl

  Set Gölleri:
  1-Heyelan set gölü 2-Lgün Kıyı set gölü 3-Lav Set Gölü 4-Alüvyon Set Gölü
  5-Moren Set Gölü

  Toprak Kayması (Heyelan)
  Dalga ve Akıntılar(Kıyıset)
  Lav Akıntısı (Lavların çukurluk önü kapatması)
  Alüvyon (Alüvyon set Akarsuyun taşıdığı verimli toprak)
  Moren (Buzul taşlarının çukurluğun önünü kapatması)
  SAYFA 35 ETKİNLİK:

  Akarsu beslenme kaynakları

  Kaynakgölyağmur sularıyağmur sularıyer altı suları

  Akım düzenine göre akarsular:

  Düzenli rejim Düzensiz rejim

  Akarsuyun döküldüğü yer:

  Okyanus Deniz Göl Bataklık

  Açık havza Kapalı havza


  0. SINIF YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR ETKİNLİK SAYFA 36
  YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR

  Etkinlik çalışması sayfa 36 lise 2

  SORU-1-Yer altı suları nasıl beslenir?

  vYağışlar
  vAkarsular ve göller
  vEriyen kar ve buz sularıdır.

  SORU-2-Yer altındaki sular yeryüzüne nerelerden ve nasıl çıkar?

  Yeraltı suları kayaların çatlaklarından veya tabakaların yamaç vadi faylar tarafından kesildiği yerlerden ya da çeşitli şekillerde insanların açtığı kuyulardan yeryüzüne çıkar. Yeraltı sularının kendiliğinden yüzeye çıktığı yerlere de “kaynak” ( Göze eşme memba pınar)denir.
  SORU-3-Yer altı sularının özelliklerini etkileyen faktörler nelerdir?

  Kaynak sularının kalitesini suyun geldiği kayanın kimyasal özelliği belirler. Silis miktarının fazla olduğu sular tatlıdır. Örnek:İzmir Uludağ Niksar Tokat suları örnek verilebilir. Kireçli arazilerden çıkan kaynak suları kireçli Jipsli sahalarınki ise acı olup içme suyu olarak kullanılamaz.Sıcaklık durumuda bulunduğu bölgedeki fay hatlarına bağlı olarak değişir.Sıcak olması suyun yapısı üzerine etkilidir.

  SORU-4-
  Genel cevap olarak (Yakın çevremizde artezyen kaynaklar yamaç tabaka ve vadi kaynakları ile fay kaynakları bulunmaktadır. Artezyen kuyularından çekilen sularla içme ve tarımda sulamada fay kaynaklarından sağlık ve turizmde diğerlerinden ise içme ve kullanmada faydalanılmaktadır.) yazılabilir.

  SORU-5-Çevrenizde kaynaklardan nasıl yararlanılmaktadır?

  vİçme ve kullanma suyu temininde
  vYarı kurak ülkemizde yaz kuraklığında tarım alanlarının sulanması
  vSağlık ve turizm açısından önemli yeri vardır.
  vKültür balıkçılığı ve son yıllarda paketlenip ihracatta önemli yer tutar.


  LİSE 2.SINIFLAR TOPRAĞIN HİKAYESİ ETKİNLİK
  ÇALIŞMASI SAYFA 38-39

  Soru-1-Yeryüzünde farklı renkte toprak bulunmasının nedenlerini yazınız?

  Bunun en büyük nedeni iklim şartlarıdır. Çünkü farklı iklim şartlarında farklı sıcaklık ve yağış şartları vardır. Bitki örtüleri ve toprağa verdikleri organik madde miktarları da farklıdır.
  Genel olarak bitki örtülerinin gür olduğu bölgelerde bitki kalıntıları toprağa karışarak koyu renk almasına yol açmaktadır. Buna karşılık bitki örtüsünce fakir alanlarda humus miktarı az olan sahalarda toprak açık renkli olmaktadır.

  Soğuk ve nemli bölgelerde bitki örtülerinin kalıntıları sıcaklık yetersiz olduğu için ayrışamamakta ve toprağın üst kısmında organik madde katı olarak birikip koyu renkli toprakları oluşturmaktadır.

  Ayrıca sıcak ve yağışlı bölgelerde toprak aşırı şekilde yıkanmaktadır. Buda bitki kalıntılarını götürmektedir ve rengi açmaktadır. Bundan başka bir olayda sıcak kuşak alanlarında toprak içinde bulunan demir ve alüminyum elementler oksitlenerek toprakların kızıl renk almasına yol açmaktadır.

  Ana kayanın farklı yapılarda olması da üzerinde oluşan topraklara damgasını vurabilmektedir. Özellikle bu durum kurak ve yarı kurak bölgelerde daha etkili olabilmektedir.
  SORU-2-1 cm. kalınlıkta bir toprak oluşabilmesi için ne kadar süre geçmesi gereklidir?

  Toprak oluşumu oldukça uzun bir süreçtir. 1 cm. kalınlıkta toprak için yüzlerce yıl geçmesi gerekir ( 200- 1000 yıl arası). Ana kayanın ayrışması ayrışan bu kısma canlıların yerleşmesi canlıların kalıntılarının humusa dönüşmesi toprağa başka maddelerin katılması ve toprakta yıkanma –birikme olaylarının oluşup toprak katmanlarının meydana geldiği olgun bir toprak profiline ulaşmak için yüzlerce yıllık süreye ihtiyaç vardır. Ayrıca bunda yaşanan şartlar ( İklim arazi ana kaya yapısı) uygun değilse bu süre binlerce yıla kadar uzayabilmektedir.


  SAYFA 39 ETKİNLİK ÇALIŞMASI


  Soru-1-Soğuk bardak içine sıcak su doldurulduğunda bardak çatlar. Neden?

  Sıcaklık farkının fazla olması ve sıcaklığın ani değişmesi sonucu genleşme için yeterli vakti olmaması sonucu bardak çatlar.

  Soru-2- Aynı olaylar kayaçlar üzerinde nasıl etkili olabilmektedir?

  Aynı olaylar kayaçlar üzerinde farklı etkiye sahip olabilmektedir. Çünkü kayaçların yapıları kimyasal dokuları ve aşınmaya karşı dirençleri ve içerisindeki mineral yapıları farklıdır. Bazı kayalar kimyasal özelliklerinden dolayı sıcaklık ve suyla eriyebilmektedir. Bazıları ise eriyememektedir.

  Bazı kayaların aşınmaya karşı direnci düşük olup ( Kumtaşı kil taşı marn gibi) kolay parçalanmaktadır. Bazı kayalarda aşınmaya karşı dirençli olup ( Granit mermer vb) ayrışması çok uzun sürebilmektedir.

  Bazı kayaların yapıları çok silisli olup bunlar ayrıştığında bitki besin maddesi az olmakta( granit) bazıları ise besin maddesi yönünden zengin olmakta( bazalt Volkanik tüf) buda bitkilerin yerleşmesi organik madde oluşumu ve toprak gelişimini yakından etkileyebilmektedir.
  Soru-3-Resim 16 da hangi parçalanma etkili olmuştur.Bu parçalanmada iklimin hangi özellikleri etkilidir?

  Fizikse parçalanma etkili olmuştur. Burada iklimin sıcaklık etkisi kendini göstermiştir. Bu bölgede sıcaklık farklarının fazla olması nem azlığı aşırı ısınma ve soğuma bu tür çözülmeye yol açmaktadır.

  Soru-4- Şekerin ve tuzun suda çözünmesi hangi olaya örnek verilebilir.

  Şekerin ve tuzun suda çözünmesi fiziksel çözülmeye örnektir.Ancak konu ile ilgili kimyasal çözünme olduğuna dair çeşitli yorumlar yapılmaktadır.Ancak maddenin kimyasal çözünmeye uğraması halinde kimyasal formülünün yapısının değişmesi gerektiğini söyledi.Böyle bir olay olmamaktadır bu nedenle Fiziksel çözünme cevabı doğrudur.  Konuyla alakalı paylaşımlar
  12.sınıflar dil ve anlatım kitabı cevapları
  12.sınıflar dil ve anlatım kitabı cevapları 12.sınıf dil anlatım sayfa 3 4 5 6 7 9 10 11 sayfa 3 hazırlık çalışmaları 1)Toplumdaki olayların etkisiyle sanatıçının iç dünyasını yansıtma...
  11.sınıf edebiyat kitabı cevapları
  11.sınıf edebiyat kitabı cevapları 11. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları 1.a.)Edebi Eserlerin Toplum Üzerindeki Etkileri Nelerdir? Edebi...
  7. Sınıf SBS Sınav Soruları ve Cevapları ( 6 Hazir
  7. Sınıf SBS Sınav Soruları ve Cevapları ( 6 Hazir İlköğretim 7. sınıf öğrencisi yaklaşık 1 milyon 68 bin adayın katıldığı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yapıldı. SBS, tüm il merkezleri ile yurt...
  05 Haziran 2010 SBS 8. Sınıf Soru ve Cevapları
  05 Haziran 2010 SBS 8. Sınıf Soru ve Cevapları Cumartesi günü 8. sınıfı öğrencilerinin katıldığı SBS Sınavı 05-06-2010 Tarihli SBS sınavı soru ve cevapları Soru ve cevaplar sıkıştıırlmış ve...
  2009 SBS Sınav Soruları ve Cevapları - 2009 7. sın
  2009 SBS Sınav Soruları ve Cevapları - 2009 7. sın 2009 SBS Sınav Soruları ve Cevapları - 2009 7. sınıf SBS soru ve cevapları OrtaÖğretime Geçiş Sistemi 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Soru ve...

 2. Son Videolar

 3. 10 SINIF SAYFA 42 VE 44 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  SAYFA 42 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  SORU-1-Toprağın üst kısmı neden koyudur.


  Toprağın üst kısmı organik madde bakımından ölen hayvan ve bitki kalıntılarının ilk bulunduğu yer dir bunlar ayrışma sonucu humusa dönüşür bu nedenle daha koyudur.
  SORU-2-Çiçek yetiştirmek isterseniz hangi katı tercih edersiniz.

  A katmanı Çünkü burası besin maddesi yönünden zengin bitkilere zararlı olabilecek tuz kireç vb. maddelerce yıkanmış geçirgen kısımdır.

  SORU-3-İnşaat temelinde çıkarılan toprağın bitki yetiştirilmesinde kullanılmamasının nedeni ne olabilir.

  Çünkü bu derinlerden çıkmakta ve toprağın alt katlarından oluşmaktadır. Bu topraklar organik ve besin maddesince fakir ve üstten yıkanan zararlı maddelerin biriktiği kısımlardır.

  10 SINIF SAYFA 46 ETKİNLİK ÇALIŞMASI CEVAPLARI:


  Kitabınızdaki harita ve fotoğrafları inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  SORU-1-Akdeniz kıyılarında görülen maki Avustralya2nın güneyinde ve Güney Afrika’nın kap bölgesinde görülmesinin nedenini açıklayınız.

  Büyük hali için resme tıklayınız


  Bu bölgelerde de Akdeniz ikliminin özelliklerinin görülmesidir.Ürünler benzerse iklimlerde aynıdır.
  SORU-2- Dönenceler çevresinde bitki örtüsünün seyrek olmasının sebebi nedir.


  Dönence çölleri
  Dönenceler bölgesi dünyanın günlük hareketinden dolayı şıkışarak alçalan hava kütlelerinin oluşturduğu dinamik yüksek basınç alanlarıdır.Burda alçalan hava ile birlikte havanın ısınması ve nem açığının artması buraları çöl özellikte bir yapıya getirir.Çöl özellik göstermesi de bitki örtüsünün seyrelmesine neden olur.


  SORU-3-Bitki topluluklarının dağılış alanlarına bakarak yeryüzünde en çok yağış alan yerleri belirleyiniz.


  En çok yağış alan yerler ekvator bölgesi60 derece enlemleriMuson Asyası denilebilir…

  10.SINIF SAYFA 48 ETKİNLİK ÇALIŞMASI


  DÜNYAYI KAPLAYAN ÖRTÜ:
  BİTKİLER
  Dünya Bitki Örtüsü Haritası
  Bu resim küçültülmüştür. Tıklayarak orjinalini görebilirsiniz. Orjinal boyut 658x421.
  Dünya üzerindeki iklim tiplerine bağlı olarak bitki örtüsü ekvatordan kutuplara doğru

  Geniş yapraklı ormanlar
  Savanlar
  Kaktüs
  Bozkır
  Maki
  Orman-çayır
  İğne yapraklı ormanlar
  Tayga ormanları
  Tundra


  Şeklinde sıralanır.

  Her bitkinin kendine has bir iklim özelliği vardır. Başka bir ifadeyle benzer iklim şartlarında benzer bitki türleri görülür.(kutup iklimi hariç)
  Farklı bölgedeki iklimin benzerliği tabii bitki örtüsünün benzerliğini kanıtlar.
  Yer şekillerinin kısa mesafeler dâhilinde değişmesi bitki örtülerinin de kısa mesafeler dâhilinde değişmesini sağlar.
  Bitki örtüleri yeryüzüne dağılışlarında aralıksız kuşaklar oluşturmazlar.
  Enlem farkı arttıkça ve farklı enlemlerden oluştukça bitki örtüsüde çeşitlenir.
  Bitki örtüsü iklimin bir nedeni değil iklimin bir sonucudur.


  Bitki Topluluklarının Coğrafi Dağılışı
  Ekvatoral yağmur ormanları

  Amazon Havzası Senegal’den Gine körfezine kadar olan saha
  Kongo Havzası Güneydoğu Asya adaları
  Bu resim küçültülmüştür. Tıklayarak orjinalini görebilirsiniz. Orjinal boyut 800x600.  Muson Ormanları

  Güneydoğu ve Doğu Asya’da Hindistan Japonya Tayland VietnamEndonezya Doğu Çin Kore Avustralya’nın kuzeybatısı Filipinler Güneydoğu Afrika

  MUSON ORMANLARI VE PİRİNÇ TARLALARI

  Batı Rüzgarları sebebiyle Ilıman Kuşak karalarının batısında görülür (Batı ve K.Batı Avrupa Amerika’nın batısı). Yurdumuzda ise Karadeniz kıyılarında etkilidir

  Tayga Ormanları
  Deniz etkisinden uzak kara içlerinde ve ılıman kuşak karalarının doğu kıyılarında (soğuk su akıntısından dolayı) görülür. Orta ve doğu Avrupa Asya’nın kuzeyi(Sibirya) Kanada ve ABD nin kuzeyinde görülür.

  Maki

  Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler (Libya Mısır ve Lübnan hariç. Buralarda görülmeme sebebi yer şekillerinin engebesiz olmasıdır.) Avustralya’nın güneybatısı G. Afrika Cumhuriyetinde Kap bölgesi Şili’nin orta kesimleri Kuzey Amerika’da Kaliforniya çevresinde etkilidir.
  En geniş anlamıyla 30-40 derece enlemleri arasında kıtaların özellikle batı kıyıları


  Savan

  Güney ve Orta Afrika SudanGüney Amerika‘da Brezilya’daVenezüella Kolombiya Peru ve Bolivya’da etkilidir. Ekvatoral iklim ile çöl iklimi arasında
  (10-20° kuzey ve güney enlemleri arasında görülür)


  Bozkır(Step)
  Sıcak ve ılıman kuşak kara içlerinde görülür.
  Yurdumuzda İç Anadolu Bölgesinde ve Ergene Bölümünde görülen karasal iklim buna örnektir.
  Bu resim küçültülmüştür. Tıklayarak orjinalini görebilirsiniz. Orjinal boyut 800x600.

  Çayır
  Batı Rüzgarları sebebiyle Ilıman Kuşak karalarının batısında görülür (Batı ve K.Batı Avrupa Amerika’nın batısı).
  Alpin çayırlar dağların yüksek kesimlerinde görülür

  Tundra

  Sibirya İskandinavya Yarımadasının kuzeyinde Kanada’nın kuzeyinde
  Grönland adasının kıyı kesimleri.Yaklaşık olarak 70-80 enlemleri çevresinde görülür.Güney yarımküredeki etki alanı KYK dekine oranla çok azdır bunun nedeni GYK de okyanusların geniş alan kaplamasıdır.


  Çöl Bitkileri

  Kızılkum (Özbekistan) Karakum (Türkmenistan) Gobi (Moğolistan) Taklamakan (Çin) Arizona (A.B.D) çölleriKuzey AfrikaArap yarımadası
  Avustralya’nın iç kesimleri


  Şekildeki iklim grafiklerini inceleyerek hangi iklim bölgesine ait oldukları ve bitki örtülerini yazınız.


  1.GRAFİK:


  Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz ikliminin grafiğidir. Bitki örtüsü makiler olup yükseklerde ormanlar görülür.

  2.GRAFİK:  Yazları yağışlı kışları kurak olan ancak yıl boyu sıcak olan tropikal iklimin grafiğidir. Buralarda savan bitkileri yer alır. Ayrıca akarsu boylarında Galeri ormanları görülür.

  3.GRAFİK:


  Yazları sıcak kurak kışları soğuk karlı yağışa sahip karasal iklim ( Step) grafiğidir. Bu iklimde azami yağışlar ilkbahar aylarında görülmektedir. Bu iklimin bitki örtüsü bozkırlardır. (step)


  4.GRAFİK:  Bu grafik yıl boyu sıcak ve yağışlı olan ekvatoral iklimin grafiği olup bu iklimin bitki örtüsü ekvatoral ormanlardır.


 4. 10.SINIF SAYFA 51 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  SORU-1-Ormanların Ekvatordan Kutuplara doğru farklı kuşaklar oluşturmasının nedenleri nelerdir?

  Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık ve yağış şartları birbirinden farklı iklim kuşakları bulunmaktadır. Her bitkinin kendine has bir iklim isteği özelliği vardır. Başka bir ifadeyle benzer iklim şartlarında benzer bitki türleri görülür. Bu nedenle bitkiler kuşaklaşma gösterir.

  SORU-2- Yükseltinin artmasıyla bitki örtüsü kuşaklarında görülen değişimin nedenleri nelerdir?
  Atmosferde alçaklardan yukarı doğru çıkıldıkça sıcaklık azalmaktadır. Bundan dolayı yukarılara doğru sıcaklık isteği az ve soğuğa dayanıklı bitkiler ayrıca yukarı doğru yağış arttığı için suyu nemi seven bitkiler yukarılara doğru sıralanacaktır. Bu nedenle aşağıda sıcaklık isteği fazla ve su isteği az bitkiler bulunurken yukarıda soğuğu seven ve dayanıklı ve su isteği bitkiler kümeleşir.

  Bulmaca etkinlik soruları:


  1-Göl 2-Tuzlu 3-Amazon 4-Kar 5-Kimyasal 6-Laterit 7-Podzol 8-Tundra


  10.SINIFLAR SAYFA 52-53 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI


  Kitabınızdaki kavramları şemadaki kutulara yerleştiriniz.

  Yer kabuğundaki büyük çanaklar
  Yeryüzündeki vadi içlerinde akar
  OKYANUS
  AKARSU
  Kara içinde çukur alanlarda oluşur
  Yer altındaki tabakaların içinde oluşur
  GÖL
  YER ALTI SUYU

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız…

  SORU-1-Yeryüzündeki sular hangi kaynaklardan beslenir.

  Su döngüsü ile oluşan yağışlar la beslenir.Kar ve buz erimeleriyle beslenir.

  SORU-2-Yer altı suyu bakımından zengin alanlar hangileridir.Bu alanları yer şekilleri ve iklim özellikleri bakımından değerlendiriniz.

  Bol yağışlı ve zemini geçirimli taşlardan oluşan alanlarda yer altı suyu fazladır. Az yağış alan eğimi fazla ve geçirimsiz zeminlerde ise yer altı suyunun oluşumu zordur. Kum çakıl kumtaşı konglomera kalker volkanik tüfler alüvyonlar geçirimli zeminleri oluşturur. Bu nedenle alüvyal ovalar ve karstik yöreler yer altı suyu bakımından zengin alanlardır. Kil marn şist granit gibi taşlar ise geçirimsizdir. Yer altı suyu oluşumunu engeller

  SORU-3-Göl sularının farklı kimyasal özelliklere sahip olmasının sebeblerini yazınız.

  İklimbeslenme kaynaklarıgölün bulunduğu arazi yapısıgölün büyüklüğüderinliğive gideğeninin olup olmamasıyla ilgilidir.


  SORU-4-Toprak oluşumunda etkili olan faktörleri yazınız…

  İklimana kayazamanyer şekillericanlılar ve bitki örtüsü etkili olur.

  SORU-5-Canlıların toprak oluşumuna etkilerini yazınız.
  Toprak yüzeyine düşen dalyaprak meyve gibi bitki kalıntıları canlı organizmaların artıkları ve leşleri toprak için önemli bir karışım malzemesi olarak toprağı humus bakımından zenginleştirir.Yine canlılar toprakdaki humus dağılımını ve toprağın havalanmasını sağlar.

  SORU-6-Ekvatordan kutuplara gidildikçe bitki örtüsünün kuşaklar şeklinde değişmesinin nedenlerini yazınız.

  Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık yağış şartlarının değişiklik göstermesi bitki örtüsü kuşaklarının değişiklik göstermesine sebeb olur.


  SORU-7-Bitki örtüsü benzer olan bir bölgede başka hangi koşullar benzer olabilir.

  Bitki örtüsü benzer olan bölgelerin iklimleri de benzerlik gösterir.Bununla bağlantılı olarak ekonomik faaliyetlerde benzerlikler göürlebilir.

  SORU-8-Kuzey yarım kürede dağların güneye bakan yamaçlarında orman üst sınırı daha yüksektir nedenini belirtiniz…

  Kuzey Yarım Küre’de güneye bakan yamaçlar kuzeye bakan yamaçlara oranla güneşi daha fazla görür ve sıcaklık şartları daha elverişli olduğundan ormanlar daha yüksek bölgelere kadar yetişme koşulu bulur.Buda orman üst sınırını yükseklere çeker.

  SORU-9-Çöllerin bazı kesimlerinde hurma palmiye gibi ağaçların yetişmesi vaha denilen yerlerin bulunması nasıl açıklanır.

  Çöllerde Suyun bulunduğu Bitkilerin yetişebildiği insanların yerleşip barındığı yerdir. Vahalar akarsu boylarında kuyuların açıldığı yerlerde büyük su kaynakları yanında gelişmiştir.

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

  1-Düzenli 2-Yer Altı Suları ve Yer Üstü Suları 3-Boğazlardır 4-Tatlı
  5-Su 6-Erozyon 7-Sıcak ve Nemli 8-Yıl boyu 9-Sıcaklıkyağışnem 10-Tundra 11-Geniş ve iğne 12-Savan

  Aşağıdaki ifadelerden doğru ve yanlışlığını yanlarındaki kutucuklara yazınız.

  1-D 2-Y 3-D Acı tatlıtuzluve sodalıdır. 4-D 5-D 6-D 7-Y 8-Y 9-D 10-Y 11-D 12-D 13-Y 14-Y 15-D

  Aşağıdaki çoktan seçme soruları cevaplayınız.

  1-D 2-D

  LİSE 2. SINIF SAYFA 56 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  Aşağıdaki tablodan faydalanarak verilen soruları cevaplayınız…

  Nüfus Kategorilerine göre Nüfus miktarı

  Nüfus Kategorileri
  Nüfus Miktarı
  Erkek nüfus
  22.200.000
  Kadın nüfus
  21.800.000
  Kent nüfusu
  24.000.000
  Kır nüfusu
  20.000.000
  Çalışan nüfus
  15.000.000
  Çalışmayan nüfus
  29.000.000
  Okuma yazma bilen nüfus
  39.600.000
  SORU-1-Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı: 22.200.000+21.800.000: 44.000.000 toplam nüfus – 39.600.000 (Okuma yazma bilen nüfus) :4.400.000 okuma yazma bilmeyen nüfus

  Soru-2-Toplam nüfus 44.000.000 çalışan 15.000.000 yani 1/3 ü kadar.İşsizlik oranı yaklaşık %60-65 arasındadır.


  Soru-3-Kır ve kent nüfusundan faydalanarak bu ülkedeki ekonomik etkinlikler hakkında bilgi veriniz.

  Bu ülkede nüfusun yaklaşık %48 i kırsal kesimde yaşamaktadır. Nüfusun bu oranda kırsal alanda yaşadığı ülkelerde hayvancılık ve tarım etkinlikleri hala önemini korumaktadır. Ancak kır nüfusu ile kent nüfusu arasındaki farkın fazla olmaması bu ülkenin gelişmekte olan bir ülke olduğunu ortaya koyar. Bu ülkelerde tarım ve hayvancılık ana geçim kaynağı olmakla birlikte şehir merkezleri için sanayi ve hizmet sektörlerinin de gelişmekte olduğu ve nüfusun yavaş yavaş bu sektörlere kaymaya başladığı da söylenebilir.

  SAYFA 57 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  Kitabınızda 2. yüzyıl öncesi nüfus sayımlarının amaçlarına örnekler verilmiştir.


  20. yüzyıl öncesi nüfus sayımlarının amaçları
  Modern nüfus sayımlarının amaçları
  ·Asker sayısını belirlemek
  ·Vergi yükümlülerini belirlemek
  ·Devlete belirli hizmetler yapmakla yükümlü memur ve sipahilere bırakılan gelir kaynaklarının nicelik ve değişmelerini saptamak amacıyla

  *


  * Tarım ve arazi konularında bilgi toplanmaya çalışılması

  ·Okuma yazma bilmeyen nüfusun belirlenmesi ve buna göre okuma yazma seferberliğine başlanması
  ·İşsizlerin sayısının belirlenmesi ve buna göre iş sahalarının açılması
  ·Okula başlayacak çocuk sayısının belirlenmesi ve ona göre okul ve derslik yapılması
  ·Ülkelerin ihtiyacı olan öğretmen doktor mühendis vb. ihtiyacını belirlemek
  ·Ülkelerin nüfus artış hızını tespit etmek ve nüfus planlamasının yapılması veya nüfus artırma çalışmalarına başlanması
  ·Ülke kaynaklarının tespiti ve nüfusa göre kullanımının planlanması
  ·Ülkelerde meydana gelen nüfus hareketlerini tespit etmek ve bunun ortaya koyacağı sonuçlara gerekli önlemler almak

  *


  * Asker sayısı ve askerlik sürelerinin belirlenmesi


  LİSE 2. SINIFLAR SAYFA 59-60 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

  SORU-1-Dünyada ne kadar insan yaşamaktadır?

  2000- yılı itibari ile 6.060 milyar olup günümüzde 65 milyarın üzerindedir.
  2006- 6.644.000.000(Kasım)

  SORU-2-Dünyada nüfus artışında etkili olan faktörler nelerdir?

  Nüfus artışını etkileyen faktörler: 1- Doğumlar 2- Ölümler
  Açıklamak gerekirse geri kalmışlıktan dolayı yeterli nüfus planlamasının yapılamaması özellikle Afrika kıtasında mevcut savaşlar sonrası ölümlergelişmiş ülkelerdeki yaşam standartları sonrası doğum oranlarının düşmesiSağlık hizmetlerindeki gelişmeler sonrası doğan bebek ölüm oranlarının azalması etkili faktörlerden biridir.

  Burada dikkat edilmelidir ki göçler ve ülke sınırlarının değişmesi sadece ülke yada bu olayların gerçekleştiği bölgeleri etkiler artan nüfus mevcut dünyadaki nüfustur değişmez yani A yada B ülkesine göç dünya nüfusunu değil o bölge nüfusunu değiştirir.

  SAYFA 60 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  Dünya nüfusunu gösteren tablo 1 ve kitabınızdaki grafik 2 yi inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız.


  Yıllar
  Dünya nüfusu
  1000
  310 milyon
  1250
  400 milyon
  1650
  500 milyon
  1700
  610 milyon
  1750
  790 milyon
  1800
  980 milyon
  1850
  1.260 milyar
  1900
  1.650 milyar
  1910
  1.750 milyar
  1920
  1.860 milyar
  1930
  2.070 milyar
  1940
  2.300 milyar
  1950
  2.520 milyar
  1960
  3.020 milyar
  1970
  3.700 milyar
  1980
  4.440 milyar
  1990
  5.270 milyar
  2000
  6.060 milyar  SORU-1- Hangi yıldan sonra dünya nüfusundaki artış belirginleşmiştir?
  1950 yılından sonra en fazla nüfus artışlı olmuştur.

  Tablo incelendiğinde en çok artış 1950 den sonrasında görülmüş ancak başlangıç noktası olarak 1850 den sonra sanayi devrimi sonrası dünyamız kısmen hızlı bir nüfus artışına girmiştir.

  SORU-2- 1930- 1950 yılları arasında nüfus artında meydana gelen yavaşlamanın nedenleri nelerdir?
  Bu dönem dünyada siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar dönemidir. Bunun öncesinde 1914- 1918 yılları arası yaşanan 1. Dünya Savaşı ve bunun ortaya koyduğu ekonomik siyasi ve sosyal yıkımları etkisi henüz bitmeden dünyanın 1930 lu yıllardan sonra başlayan siyasi çekişmeler ve 1940 ta başlayan II. Dünya savaşı yıllarının ortaya koyduğun siyasi sosyal ekonomik sorunlar mal ve can kayıpları ve hastalık ve ölümlerdir. Bu yıllarda güvende olmayan insanlarda doğumlar azalmış genç nüfus silâh altında oluğu evlilikler azalmış ve savaşın yol açtığı yıkımlar ve can kayıplarıdır.

  SORU-3–1960 yılından sonra dünya nüfusu daha hızlı bir artış sürecine girmesinin nedenleri nelerdir?
  1- Tarımdaki Gelişme ve Endüstrileşme: Tarım ve endüstri alanındaki gelişmelere yasam koşullarının iyileşmesini sağlamıştır. Böylece kötü beslenmeden kaynaklanan ölümler azalmıştır.(Gelir düzeyinin artması Beslenme düzeyinin artması)
  2- Tıp Bilimindeki gelişmeler: Tıp bilimindeki gelişmelere bağlı olarak doğum oranlarının artması ve ölüm oranlarının azalması nüfus artışına yol açmıştır.(Aşılama çalışmalarının artması Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili ilaçların bulunması)

  3-Teknolojik Gelişmeler: Teknolojik gelişmeler yasam koşullarını iyileştirerek nüfus artışına dolaylı olarak etki eder.
  4-Kadınların eğilim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının artması


  LİSE 2.SINIFLAR SAYFA 63 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  DÜNYADA NÜFUSUN ALANSAL DAĞILIŞI


  Nüfus Dağılışı: Belirli bir yerdeki nüfusun sık veya seyrek olma durumudur. Nüfusun sayısı ve özellikleri yanında dağılışının da iyi bilinmesi gerekir. Çünkü dünya genelinde veya dünyanın herhangi bir alanında ekonomik ve sosyal özelliklerin ve sorunların tespit edilmesi çözülmesi açısından nüfusun mekânsal dağılışını iyi bilmek gereklidir.

  Nüfusun dağılışında kullanılan kavramlar
  Nüfusu fazla olan yerler için- Yoğun nüfuslu ( Sık nüfuslu)
  Nüfusu fazla olmayan yerler için - Orta nüfuslu ( Orta yoğunlukta veya sıklıkta)
  Nüfusu az olan yerler için - Seyrek nüfuslu ifadeleri kullanılır.( Tenha)

  Dünyada nüfusunda geçmişten bu güne doğru sürekli bir değişim yaşanmıştır. Bu değişimlerden bir de dünyada nüfusun alansal dağılışıdır.

  Dünya nüfusu yeryüzünde eşit ve dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Nüfus kıtalara ülkelere ülkeler içerisinde bölgelere ve illere göre de farklılıklar gösterir. Dünya nüfusunun yeryüzündeki dağılımı çok dengesiz bir şekilde olup İnsanların üçte ikisi karaların onda birinden daha az topraklar üzerinde toplanmıştır. Diğer taraftan kuzey yarı küre insanların 90’nını eski dünya karaları da %85 ini barındırmaktadır.

  Dünya nüfusunda tarih boyunca sürekli artış yaşanırken bu artışlar kıtalara göre aynı olmamıştır.
  NÜFUS DAĞILIŞINI ETKİLEYEN ETMENLER
  Nüfus Dağılışını etkileyen doğal Faktörlerin başlıcaları şunlardır:


  Bu resim küçültülmüştür. Tıklayarak orjinalini görebilirsiniz. Orjinal boyut 1076x401.

  A) Yer şekilleri (Topografik özellikler):

  1 -Yükselti: Genel olarak yükselti arttıkça nüfus yoğunluğu azalır. Dağlık alanlarda nüfus az ve dağınıktır. Yüksek dağ ve platolarda 1500 m ‘den sonrası yaklaşık olarak boştur. Bunun nedeni kışların uzun yazların kısa sürmesi tarımsal etkinliklerin kısıtlanmasıdır. Ulaşım güçlükleri de nüfuslanmanın az olmasında etkilidir.

  Ekvatoral bölgede alçak kesimler çok yağışlı nemli ve sıcak olmasından dolayı bu bölgelerde nüfus iklim koşullarının elverişli olduğu yüksek kesimlerde toplanmıştır.

  2 -Eğim ve Bakı: Dünyada eğimi az olan ve düz alanları sık nüfusludur. Çünkü buralardaki iklim ve arazi şartları Tarıma müsait ulaşım imkânları da gelişmiştir. Eğimin fazla olduğu engebeli sahalar seyrek nüfusludur. Kuzey Yarımkürede dağların güneye bakan yamaçları daha fazla ısınır. Güney yarım kürede ise dağların Kuzeye bakan yamaçları daha fazla ısınır Bu yüzden dünyada Kuzey Yarımkürede dağların güneye bakan yamaçlar kuzeye bakan yamaçlara göre daha sık nüfuslanmıştır.

  3-Dağların Uzanış doğrultusu: Kıyı paralel uzanan dağların denize bakan yamaçları deniz etkisi ile daha nemli ılıman şartlara sahiptir. Genel olarak sıcaklık yüksektir. Bu yüzden dağların denize bakan yamaçları sık nüfuslu iken içlere bakan yamaçları seyrek nüfusludur.

  B-)İklim şartları: İklim elemanlarından SICAKLIK ve YAĞIŞ nüfus dağılışında en etkili olanlardır. Ilıman ve yeterli yağış alan yerler sık nüfusludur. Dünya nüfusunun zaten çoğu ılıman iklim kuşağında yaşar. İklim koşullarının insan yaşamına uygun olmadığı soğuk iklim çöl iklimi karasal iklim çok aşırı sıcak ve yağışlı ekvatoral iklimle kutup altı iklim bölgeleri seyrek nüfusludur.

  C)Bitki örtüsü: Bitki örtüsünün özellikle ormanların sık ve gür olduğu alanlarda nüfus az ve seyrektir. Çünkü ormanlık alanlarda tarıma ve yerleşmeye elverişli alanlar sınırlıdır.

  D)Toprak verimliliği: Kıyılardaki verimli düzlükler delta ovaları ve verimli iç ovalar nüfusun yoğun olduğu alanlardır. Kalkerli arazinin yaygın olduğu alanlar tuzlu çorak jipsli ve aşırı yıkanmış verimi az topraklar tarıma uygun olmadığı için seyrek nüfusludur.

  E)-Su kaynakları: İçme ve kullanma suyu temini tarım ve sanayide suya ihtiyaç duyulması nedeniyle nüfusun çoğu akarsu göl vb. su kaynakları çevresinde yoğunlaşmıştır.

  F)- Enlem: Dünyada insanlar çok sıcak şartların yaşandığı ekvatoral iklim bölgesi ( Sıcak kuşak) ta çok soğuk şartların yaşandığı kutup bölgeleri insan yaşamına uygun olmadığı seyrek nüfusludur.

  Buna karşın insanların çoğu ılıman kuşakta yaşar. Sıcak ve soğuk kuşakların az ılıman kuşağın sık nüfuslu olmasının temel nedeni iklimdir.

  Nüfus Dağılışını Etkileyen Beşeri ve Ekonomik faktörlerin başlıcaları şunlardır:

  A- Tarihi İdari faktörler ve Askeri Faktörler: Dünyada eskiden beri yerleşme alanı olan ve çok eski dönemlerden beri ticaret yollarının kavşak noktası yerler ve buralarda kurulan yerleşmeler daha sık bir nüfusa sahiptir.

  Dünyada bazı kentler başkentlik yapmış olmaları sayesinde bazı kentler de tarihten günümüze gelen askeri önemi ile yoğun nüfuslanmıştır.

  B-Ekonomik faktörler: Dünyada bazı alanlar da sanayi madencilik tarım turizm ticaret hizmet ve ulaşım şartlarının iyi olması veya önemli kara demir deniz yolları önemli havaalanları ve limanları ile insanları kendine çok çekmiş ve yoğun nüfuslanmıştır.

  Dünyada sık nüfuslu alanların ortak özellikleri:
  1- Arazisi düz ve verimli alanlardır.
  2-İklim şartlarının uygun olduğu alanlardır.
  3- Endüstrinin geliştiği alanlardır.
  4- Ulaşımın kolay olduğu alanlardır.
  5-Yeraltı ve yer üstü kaynakları bol olan alanlardır.
  6- Tarım hayvancılık ticaret turizm etkinliklerinin yoğunlaştığı alanlar.
  Dünyada seyrek nüfuslu alanların ortak özellikleri:
  1- Arazinin yüksek engebeli ve eğimli alanlar ile toprağı verimsiz alanlar.
  2- Ulaşımın zor yapıldığı yerler.
  3-İklimin sert yağışın az kuraklığın fazla olduğu yerler.
  4- Sanayi ticaret turizm ve bayındırlık çalışmalarının gelişmediği alanlar.
  5- Sık ve gür ormanların olduğu alanlarda nüfus seyrektir.
  6- Kurak karakterli çöl alanları
  7- Buzullarla kaplı kutup bölgeleri.
  Dünya üzerinde en sık ve seyrek nüfuslanmış yerler ve nedenleri:

  A-Sık Nüfuslanmış Yerler:  Dünya nüfusunun büyük bir bölümü uygun yasama koşulları taşıyan ılıman iklim kuşağında toplanmıştır.

  Muson Asyası: Asya kıtasının güney ve güneydoğusundaki ülkeleri kapsayan bu bölgede bol yağışlı iklim nedeniyle pirinç ve çay tarımı önem taşır.

  Dünya’nın en kalabalık ülkeleri olan Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan bu bölgede bulunmaktadır. ( tarım) Japonya: Sanayileşmenin ve kısmen madenciliğin etkisiyle sık nüfuslanmıştır.

  Akarsu Havzaları: Tarım koşullarının elverişli olduğu Ganj İndus Fırat Nil gibi akarsu havzaları sık nüfuslanmıştır.
  Bu resim küçültülmüştür. Tıklayarak orjinalini görebilirsiniz. Orjinal boyut 700x550.

  Akarsu boyları enleme göre farklı nüfus yo*ğunluğuna sahiptir. Örneğin sıcak kuşakta Amazon Kongo nehirlerinin havzası seyrek nüfuslu iken orta kuşakta Tuna Ren Fırat nehirlerinin havzası yoğun nüfusludur.

  Güney ve Batı Avrupa: Madencilik endüstri ve ticaretin çok geliştiği Avrupa’nın bütünü sık nüfuslanmıştır.

  Amerika: Kuzey Amerika’nın kuzeydoğu kıyıları; Sanayi tarım imkânları deniz etkisi uygun iklim şartları ve ulaşım kolaylığı.

  B-Seyrek Nüfuslanmış Yerler
  İklim şartlarının olumsuzluğuna bağlı olarak nüfusun çok az olduğu tenha yerlerdir.
  Soğuk Bölgeler: Kuzey Kutup Dairesi içinde bulunan Gröndland Alaska Kanada’nın Kuzeyi İskandinav Yarımadası ve Sibirya’nın kuzey bölgeleri düşük sıcaklık nedeniyle seyrek nüfuslanmıştır.

  Yüksek Dağlar: İklim koşullarının her türlü ekonomik faaliyeti özellikle tarımı sınırlamasına bağlı olarak seyrek nüfuslanmıştır. ( Himalayalar)
  Sıcak ve Nemli Ekvatoral Bölgeler: Tropikal kuşakta Amazon Kongo havzaları gibi alçak yerler yüksek sıcaklık aşırı nemlilik sık ormanlar ve geniş alan kaplayan bataklıklar nedeniyle az nüfuslanmıştır.

  C-Nüfuslanmamış Yerler
  İklim ve zemin koşulları nedeniyle insanlarin yerleşmesine elverişli olmayan nüfuslanmamış yerlerdir.

  Kutup Bölgeleri: Güney Kutup Bölgesi’nde bulunan Antarktika Kıtası 14 milyon km2 genişliktedir. Kalın buzullarla kaplı bir kıta olduğu için nüfuslanmamıştır.

  Bataklıklar: Bataklık yağış miktarının fazlalığı nedeniyle toprağın çok ıslak olduğu yer yer suların yüzeyde biriktiği yerlerdir. Yerleşmeyi ve ekonomik faaliyeti sınırlandırdıkları için nüfuslanmamıştır.

  Çöller: Dönenceler çevresindeki Meksika Büyük Sahra Arabistan Kalahari Avusturalya çölleri ile Asya’nın iç kesimlerindeki Iran Kızıllkum Kara kum Taklamakan ve Gobi çölleri insanlarin yaşamasına ve yerleşmesine uygun değildir.
  Bu nedenle nüfuslanmamıştır. Ancak vaha adi verilen sulak yerlerde az da olsa nüfuslanma görülür.

  LİSE 2. SINIFLAR SAYFA 64-65 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  Aşağıdaki soruları dünya iklimfizikive nüfus dağılışı haritalarından yararlanarak cevaplayınız.

  SORU-1- Kitabınızdaki haritada nüfusun en yoğun ve en seyrek olduğu yerlerden bazıları oklarla gösterilmiştir.Amazon ormanlarının seyrek Batı Avrupa’nın sık nüfuslu olmasının nedenlerini açıklayınız…

  A-Amazon Ormanları: Yıl boyu bol yağışlı ve aşırı sıcaktır. Buralarda çok sık ve gür yağmur ormanları bulunur. Ormanların tabanları güneş görmez ve aşırı nem küf ve hastalıklar mevcuttur. Tarım yapılacak arazi yoktur. Burarda yaşam şartları iletişim ve ulaşım çok zordur. Diğer ekonomik faaliyetlerde gelişmemiştir. Bu yüzden nüfus ve yerleşmeye uygun değildirler.


 5. B-Batı Avrupa:
  Burada iklim şartları ılımandır. Yağışlar yeterince vardır. Arazileri düz ve tarıma elverişlidir.Buralarda madencilik endüstri ve ticaret çok gelişmiştir.


  SORU-2-Diğer dört alandaki nüfus dağılımını inceleyerek yoğun yada seyrek nüfuslu olmalarının nedenlerini açıklayınız.


  Himalaya dağları: Buraları çok yüksek sahalardır. Yüksek olmasından dolayı çok soğuk ve kar yağışlı sert bir karasal iklim özellikleri görülür. Ayrıca belli yükseklerden sonra buzullarla kaplıdır. Yükseklikten dolayı belli yükseltiden sonra tarım yerleşme orman ve üst sınırlara ulaşılır. Arazi dağlık ve engebeli tarım alanları yok denilecek kadar azdır. Dağlık olması ve şiddetli kış şartlarından dolayı ulaşım çok zordur. İklim koşullarının her türlü ekonomik faaliyeti özellikle tarımı sınırlamasına bağlı olarak seyrek nüfuslanmıştır.

  Güneydoğu Asya:Buralarda sıcak karakterli muson iklimi etkilidir. Sıcaklık ve yağış bol ve tarıma uygun önemli ovalar ve düzlük alanlar bulunur. Ayrıca buralar tarihten kaynaklanan eski dünya olmasından dolayı da eskiden beri terleşme alanlarıdır. Buralarda zengin yeraltı ve yer üstü kaynakları bulunur. Bu bölge ülkeleri nüfus özelliği olarak eğitim seviyesi az ve doğum oranlarının yüksek olduğu ülkelerdir. Bol yağışlı iklim nedeniyle pirinç ve çay tarımı önem taşır. Dünya’nın en kalabalık ülkeleri olan Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan bu bölgede bulunmaktadır.


  Kutup Bölgesi- Antarktika: Güney Kutup Bölgesi’nde bulunan Antarktika Kıtası 14 milyon km2 genişliktedir. Soğuk iklim şartlarında oluşan örtü buzulları ile kaplıdır. Gerek iklim şartları olumsuzluğu gerekse de toprağın olmaması ve diğer geçim kaynaklarının bulunmamasından dolayı kalın buzullarla kaplı nüfuslanmamıştır. Yani nüfus yönünden boştur.


  Sahra Çölü:Buralar yeryüzünün sıcak ve kurak alanlarıdır. Gerek yağış ve su yetersizliği gerekse aşırı sıcaklık ve sıcaklık farkları kum fırtınaları toprak oluşumunun olmaması gibi nedenlerle başta tarım olmak üzere ekonomik faaliyetlere uygun sahalar değildirler. insanlarin yaşamasına ve yerleşmesine uygun olmayan bu tür alanlar nüfuslanmamıştır. Yani nüfus yönünden boş alanlardır. Ancak vaha adı verilen sulak yerlerde az da olsa nüfuslanma görülür.


 6. SORU-3- Nüfusun dağılışında belirtilen yerlerin hangilerinde doğal ekteler etkili olmuştur.

  Nüfus dağılışı haritasında bakılarak Amazon bölgesi Sahra Çölü Himalaya dağları Kutup Bölgesi- Antarktika

  SORU-4-Dünya nüfusunun genelde kıtaların kenar kesimlerinde yoğun iç kesimlerde seyrek olma nedenleri nelerdir?
  Kıyalarda deniz ve okyanusların etkisiyle ılıman ve yağışlı iklimler vardır. Bu iklimler tarım ürünlerinin bol ve çeşitli olduğu yerlerdir ayrıca bu kıyılarda akarsuların oluşturduğu en verimli topraklar olan delta ovarlı bulunur. Kıyı bölgelerin dünyanın diğer kesimleri ile bağlantılarını sağlayan ulaşım imkânları geniştir. Bu nedenle kıyılar sık nüfuslu buna karşılık yağışların az kuraklığın fazla olduğu sıcaklıkların yetersiz olduğu iç bölgelerde ekonomik faaliyetler sınırlıdır. Denizden uzaklaştıkça bu özellikler iyice belirginleşir. Bu nedenle iç kesimlerde nüfus daha seyrektir.

  SORU-5-Okyanusya kıtası diğer kıtalara oranla az nüfusludur nedenlerini yazınız.
  Avustralya kıtası mevcut yaşam bölgelerine uzakta ana karalara bağlantısı olmaması iç kesimleri dönence çölleri ile kaplı bir özellik gösterir.Nüfus daha çok kıyı kesimlerdeki noktalarda uygun iklim koşullarına bağlı olarak yoğunluk kazanmıştır.

  SORU-6-Amazon ve Nil Dünyanın en önemli nehirleri iken Amazon Havzası seyrek Nil Havzası neden sık nüfusludur:

  Amazon havzası: Buralarda çok sık ve gür yağmur ormanları bulunur.Yüksek sıcaklık ve nem yaşam şartlarını zorlaştırır.Bu bölgede şehirler daha çok 2000 m yükseltide kurulmuştur. Ormanların tabanları güneş görmez ve aşırı nem küf ve hastalıklar mevcuttur. Tarım yapılacak arazi yoktur. Burarda yaşam şartları iletişim ve ulaşım çok zordur. Diğer ekonomik faaliyetlerde gelişmemiştir. Bu yüzden nüfus ve yerleşmeye uygun değildirler.

  Nil Havzası: Amazon bölgesine oranla daha elverişli iklim koşullarına sahiptir. Ayrıca Nil Havzası yağmur Ormanları gibi araziyi sık kaplayan ve tarım alanlarını kapatan bir bitki örtüsüne sahip değildir. Nil Havzasında çok verimli ve düzlük ovalık alanlar mevcuttur. Yaz Kuraklığının yaşandığı alanlara da Nil hayat verir.
  Bu yüzden çok sık nüfusludur.

  KONU İLE İLGİLİ EK BİLGİ

  Dünya üzerinde en sık ve seyrek nüfuslanmış yerler ve nedenleri:

  Sık Nüfuslanmış Yerler: Dünya nüfusunun büyük bir bölümü uygun yasama koşulları taşıyan ılıman iklim kuşağında toplanmıştır.

  Muson Asyası: Asya kıtasının güney ve güneydoğusundaki ülkeleri kapsayan bu bölgede bol yağışlı iklim nedeniyle pirinç ve çay tarımı önem taşır. Dünya’nın en kalabalık ülkeleri olan Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan bu bölgede bulunmaktadır. ( tarım) Japonya: Sanayileşmenin ve kısmen madenciliğin etkisiyle sık nüfuslanmıştır.

  Akarsu Havzaları: Tarım koşullarının elverişli olduğu Ganj İndus Fırat Nil gibi akarsu havzaları sık nüfuslanmıştır. Akarsu boyları enleme göre farklı nüfus yoğunluğuna sahiptir. Örneğin sıcak kuşakta Amazon Kongo nehirlerinin havzası seyrek nüfuslu iken orta kuşakta Tuna Ren Fırat nehirlerinin havzası yoğun nüfusludur.

  Güney ve batı Avrupa: Madencilik endüstri ve ticaretin çok geliştiği Avrupa’nın bütünü sık nüfuslanmıştır.
  Amerika: Kuzey Amerika’nın kuzeydoğu kıyıları; Sanayi tarım imkânları deniz etkisi uygun iklim şartları ve ulaşım kolaylığı.

  Seyrek Nüfuslanmış Yerler
  İklim koşullarının olumsuzluğuna bağlı olarak nüfusun çok az olduğu tenha yerlerdir.
  Soğuk Bölgeler: Kuzey Kutup Dairesi içinde bulunan Gröndland Alaska Kanada’nın Kuzeyi İskandinav Yarımadası ve Sibirya’nın kuzey bölgeleri düşük sıcaklık nedeniyle seyrek nüfuslanmıştır.

  Yüksek Dağlar: İklim koşullarının her türlü ekonomik faaliyeti özellikle tarımı sınırlamasına bağlı olarak seyrek nüfuslanmıştır. ( Himalayalar9

  Sıcak ve Nemli Ekvatoral Bölgeler: Tropikal kuşakta Amazon Kongo havzaları gibi alçak yerler yüksek sıcaklık aşırı nemlilik sık ormanlar ve geniş alan kaplayan bataklıklar nedeniyle az nüfuslanmıştır.

  Nüfuslanmamış Yerler
  İklim ve zemin koşulları nedeniyle insanlarin yerleşmesine elverişli olmayan nüfuslanmamış yerlerdir.

  Kutup Bölgeleri: Güney Kutup Bölgesi’nde bulunan Antarktika Kıtası 14 milyon km2 genişliktedir. Kalın buzullarla kaplı bir kıta olduğu için nüfuslanmamıştır.

  Bataklıklar: Bataklık yağış miktarının fazlalığı nedeniyle toprağın çok ıslak olduğu yer yer suların yüzeyde biriktiği yerlerdir. Yerleşmeyi ve ekonomik faaliyeti sınırlandırdıkları için nüfuslanmamıştır.

  Çöller: Dönenceler çevresindeki Meksika Büyük Sahra Arabistan Kalahari Avusturalya çölleri ile Asya’nın iç kesimlerindeki Iran Kızılkum Kara kum Taklamakan ve Gobi çölleri insanlarin yaşamasına ve yerleşmesine uygun değildir. Bu nedenle nüfuslanmamıştır. Ancak vaha adi verilen sulak yerlerde az da olsa nüfuslanma görülür


  Yılara göre nüfusun kıtalara dağılışı ( Milyon kişi)
  Etkinlik Çalışması:

  Aşağıdaki Soruları tablodaki verilere göre cevaplandırınız.

  SORU-1–1750 -1950 yılları arasında nüfusu en çok artış gösteren kıtalar hangileridir.

  Tabloya bakıldığında en çok artış Asya ve Avrupa Kıtalarıdır. Bu kıtalar sayıca en çok artışı göstermiştir. Sebebleri düşünüldüğünde Asya kıtasındaki yüksek doğum oranları Avrupa’da ise sanayi inkılâbından sonra insan yaşam düzeyleri ve sağlık şartlarında meydana gelen iyileşmeler ve ortalama ömrün uzamasıdır.

  SORU-2-Amerika kıtasında nüfus hangi yıllar arasında önemli bir değişme göstermiştir?

  En yüksek artışlar1850-1900 ve 1900-1950 yılları arasında olmuştur. Bunun nedenleri ise Güney Amerika ülkelerinde meydana gelen yüksek doğum oranları ile kıtanın diğer kıtalardan almış olduğu yüksek sayılardaki göçerdir.

  SORU-3–1750–1900 yılları arasında Avrupa kıtasında nüfusun önemli bir şekilde artış göstererek değişim yapmasının nedenleri nelerdir?

  Kıtada Sanayi inkılâbı sonrası başlayan ekonomik gelişmeler teknolojik gelişmeler ve sağlık ve yaşam koşullarının iyileşmesi sonucu ömrün uzamasıdır.Sağlık alanındaki gelişmeler çocuk ölümlerini azalması belirtilebilir.

  SORU-4–1960 yılından sonra tüm kıtalarda meydana gelen nüfus artışının ortak nedenleri nelerdir?
  1960 sonrası tüm dünya genelinde nüfus artışının genel nedeni teknolojik gelişmeler bilimsel çalışmalar sonrası insanlığın yaşam düzeyinin ilerlemesibeslenme şartlarının iyileşmesi daha sağlıklı nesillerin ortaya çıkması ve beraberinde ömrün uzamasıdır.Eski dönemlerde ortalama insan ömrü 30 yıl civarında iken; Avrupa ve Kuzey Amerika’da bu yıllarda başlayan ölüm hızının düşmesi gelişmekte olan ülkelerde günümüzde hızla devam etmektedir.

  Gelişmemiş ülkelerde 1950–1990 arasında çocuk ölümleri üçte iki oranında azaldı. 41 yaşı bulmayan ömür süresi 60 yıla çıktı. Bu da dünya genelinde ömrün uzaması ve nüfusun daha fazla artmasına neden olmaktadır.

  Asya kıtasının nüfusu son 50 yıl içinde iki katına çıkmıştır. Bu kıta dünya nüfusunun % 58 lik kısmını barındırmaktadır. Bu kıtada hala doğum oranları oldukça yüksektir.

  Avrupa kıtasında ise nüfus artışı Asya kıtası kadar değildir. Hatta bu kıtada nüfus düşme eğilimindedir. Bunun en büyük nedeni kıtadaki doğum oranının az olmasıdır.

  10.SINIF SAYFA 67 ETKİNLİK ÇALIŞMASI


  SORU-1-Kitabınızda verilen grafikte gördüğünüz gibi dünya nüfusu kıtalara göre farklı dağılış göstermiştir.

  Bunun nedenleri nelerdir.

  Kıtaların genel iklim koşullarıkonum özellikleriyer altı kaynakları bakımından farklılıklar göstermesi nüfus dağılımının farklı olmasında etkili faktörlerdir. Eskiden beri yerleşme sahası olan ayrıca doğum oranları yüksek olan ve insan ömrünün de uzamasıyla Asya Afrika Güney Amerika’da hızlı bir artma yönünde değişim yaşanırken buna karşılık Avrupa Kuzey Amerika’da ise doğum oranları düşme eğiliminden dolayı farlılıklar yol açmaktadır. Karaların geniş yer tutması nedeniyle Dünya nüfusunun yarıdan fazlası Kuzey Yarımkürede yaşar.
  SORU-2-Dünya siyasi haritasından yararlanarak harita 3 teki yoğun nüfuslu alanlardaki ülkeleri söyleyiniz.

  Asya’da; Hindistan Japonya Endonezya Malezya Bangladeş Tayvan Güney Kore Kuzey Kore Japonya Filipinler Pakistan Vietnam Tayland Birmanya( Burma) Laos Kamboçya Nepal Bhutan
  Avrupa’da; İngiltere Fransa Hollanda Belçika Danimarka ( Gröndland hariç) İtalya Almanya İsviçre Avusturya İspanya Portekiz Gürcistan Ukrayna Romanya Macaristan Çek Cum. Slovakya Polonya vb.
  Afrika’da; Güney Afrika Sierra Leone Liberya Fildişi Sahili Gana Togo Benin Nijerya Senegal Gine Zambiya vb.
  Amerika’da; A.B.D. doğu kıyıları ve batı kıyıları Meksika Guatemala Honduras Nikaragua Kostarika Panama Kolombiya Venezuela Brezilya doğu kıyıları
  Avustralya’nın güneydoğu kıyıları


  SORU-3-Nüfus artışının olumlu olumsuz sonuçlarını araştırıp bir metin haline getiriniz.

  Nüfus artışı hızının az olması;
  A-Nüfus sayısı azalır.
  B-Yaşlı nüfus artarak nüfus dinamik özelliğini yitirir.
  C-İş gücü Azalması veya sıkıntısı başlar.
  D-Ülkenin geleceği tehlikeye girer.

  Nüfus artışı (artış hızının yüksek olması) olumlu etkilere de yol açabilmektedir.A-Mal ve hizmetlere talep artar.
  B-Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar.
  C-İşçi ücretleri düşer
  D-Vergi gelirleri artar.
  E-Piyasa genişler yeni yatırım sahaları açılır.
  F-Askeri açıdan savunmada önemlidir.

  Nüfusun aşırı artması birtakım sıkıntılara neden olur.
  1. Milli gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar. ( Milli gelirin azalması demografik yatırımların artması)
  2.İşsizliği arttırır.
  3.Tüketici durumda olan çocuk yaştaki nüfusu ve tüketimi artırıp çalışanların yükünü artırır.
  4.Kırsal kesimden kentlere doğru olan göçler yoğunluk kazanır.
  5.Gelir dağılımındaki dengesizliği arttırır. ( Düşük gelirli ailelerde çocuk sayısı daha fazladır)
  6-Kişi başına düşen milli gelir payı azalır.
  7-Dengeli beslenmeyi zorlaştırır.
  8-Eğitim sağlık ve alt yapı hizmetlerini aksatır yetersiz kalmasına neden olur. Belediye hizmetleri zorlaşır.
  9-Konut yetersizliği; çarpık kentleşme ve çeşitli çevre sorunları ortaya çıkar.
  10-Doğal kaynakların aşırı kullanımı ile doğal kaynaklar tez tükenir.
  11-Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır.


  SORU-1-Boşlukları doğal artış oranları ile doldurunuz.

  SORU-2-Doğal artış oranı en yüksek ülke hangisidir.
  ( Kenya)

  SORU-3-Doğal artış oranı en az olan ülke hangisidir?
  ( İngiltere)

  SORU-4-En dengeli nüfus hangi ülkeye aittir?
  ( İngiltere)


  Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarına örnekler.

  Rusya’da Kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.27 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)

  İsveç’tekadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.53 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  Çin’de Kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.82 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  ABD’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 2.06 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  İngiltere’de Kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.73 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  Japonya’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.41 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)

  Gelişmemiş ülkelerde bu oranlar ileri ülkelere göre yüksek olmakla beraber son yılarda önemli düşüşler olmaktadır. Bu ülkelerde doğurganlık oranı 1970 lerde 67 den 26 ya kadar düşmüştür. Gelişmemiş ülkelerde doğum oranlarına örnekler:

  Zimbabwe’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı 3.28 çocuk (2001 tahmini)
  Uganda’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı 6.88 çocuk (2001 tahmini)
  Sudan’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 5.35 çocuk
  Somali’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 7.11 çocuk
  Suudi Arabistan’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 6.25 çocuk
  Honduras’ta kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 4.15 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  Türkiye’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 2.46 bebek (2002 tahminleri) 2004 yılı için - 221

  LİSE 2 SAYFA 70 ETKİNLİK ÇALIŞMASI -1-

  SORU-1-Doğurganlık oranlarında düşüşün nedenleri nelerdir?
  1-Eğitim seviyesinin artması
  2-Nüfus planlamasının yapılmaya başlanması
  3-Kadının çalışma hayatındaki yerinin artması
  4-Sanayileşme ve kentleşmenin etkileri
  5-Kişi başına düşen milli gelir miktarının artması ve yaşam şartlarının iyileşmesi
  6-Erken evlenmelerin önlenmesi
  Doğurganlık hızı eğitime kültüre ve ekonomik gelişime bağlı olarak değişir. Ekonominin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu eğitim ve kültür düzeyinin geri olduğu ülke ve bölgelerde doğurganlık hızı fazladır. Ayrıca kırsal kesimde doğurganlık hızı kentlere göre daha yüksektir. Doğurganlık oranları kadınların yaşı ve eğitimi çalışma hayatındaki yerine göre değişir. Kadınların eğitimi yükseldikçe yaşı arttıkça çalışma hayatında yer aldıkça doğum oranları düşmektedir.

  SORU-2-Nüfusun değişiminde etkin olan faktörler nelerdir?

  1- Doğumlar. 2- Ölümler. 3- Göçler. 4- Ülke sınırlarında meydana gelen değişmeler.


  SORU-3-Ülkelerin hayat standartlarının yükselmesi doğum ve ölüm oranlarını nasıl etkilemektedir?

  Ülkelerde hayat standardı yükseldikçe sanayileşme ve kentleşme arttıkça sağlık ve beslenme şartları iyileşmeye eğitim seviyeleri artmaya ve kadınlar çalış hayatına girmeye başlayacaktır. Bu özellikler doğum oranlarının azalmasına neden olacaktır.

  Yine mevcut şartların iyileşmesi insan ömrünü uzatacak insan ölümlerini azaltıcı etkide bulunacaktır.

  Etkinlik Çalışması:-2-

  Ülkelerin nüfus artışları sadece doğum ve ölümlere bağlı değildir.
  Jamaika
  Hong-Kong
  Doğum oranı
  %0 27
  Doğum oranı
  %0 18
  Ölüm oranı
  %0 6
  Ölüm oranı
  %0 5
  Doğal artış
  %021
  Doğal artış
  %0 13
  Gerçek yıllık nüfus artışı
  %0 12
  Gerçek yıllık nüfus artışı
  %0 33

  Jamaika iş imkanlarının yetersiz olduğu daha çevre bölgelere işçi göçü veren bir özellik gösterirkenHong-Kong ise daha çok mevcut gelişimi ile çevre bölgelerden göç alma özelliği göstermiştir.
  Burada Jamaika’da doğal artış %0 21 iken Gerçek artışın %0 12 olması bu ülkenin dışarı göç verdiğini gösterir. (% 09 nüfus göç vermiştir); Buna karşılık Hong- Kong ta ise doğal artış % 013 iken gerçek artışın % 33 olması burada ülkenin dışarıdan göç aldığını gösterir.


 7. 10.SINIFLAR ETKİNLİK ÇALIŞMASI SAYFA 71 Aşağıdaki soruları harita 11 ve dünya siyasi haritasından faydalanarak cevaplandırınız.


  Bu resim küçültülmüştür. Tıklayarak orjinalini görebilirsiniz. Orjinal boyut 1006x417.

  Dünya nüfus dağılım haritası

  SORU-1- Dünyanın her tarafında nüfus artış oranları aynımıdır?

  Her yerde nüfus artış oranları aynı değildir.Dünya ülkelerinin gelişmişlik yapıları birbirinden farklı olduğu için nüfus artış oranları da birbirinden farklıdır.


  SORU-2-Nüfus artışının yüksek olduğu ülkeler veya alanlar nerelerdir?

  Afrika ülkeleri Orta doğu ülkeleri Güney ve güney doğu Asya ülkeleri Latin ve Orta Amerika ülkeleri ( Arabistan Kenya Kuveyt Nijerya Andora Libya Suriye vb.)
  Bu ülkelerde en önemli artış nedeni doğum oralarının çok yüksek olmasıgelişmişlik durumlarının çok iyi olmaması eğitim seviyesinin düşük olması etkili olmuştur.Ayrıca bu ülkelerde de hayat şartlarının iyileşerek ömrün uzaması da son yıllarda artış etkili olmaktadır.


  SORU-3-Nüfus artış oranlarının düşük olduğu ülkeler hangileri ve nedenleri?

  ABD Rusya Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri Balkan ülkeleri Yeni Zelanda vb.
  Bu ülkelerde artışın düşük olmasın en büyük doğum oranlarının düşük olmasıdır.Gelişmişlik durumları iyidirkadının iş hayatındaki rolü fazladır.Yaşam standartları yüksektir aileye bakış açısı daha çok bireysel yaşam değerlerine dayanır.Erken yaşata evlenmeler söz konusu değildir şeklinde açıklanabilir.


  SORU-4- Nüfus artışları gelecekte nasıl bir seyir izleyecektir?

  Dünyada nüfus artışlarının çoğunun gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanması beklenmektedir. Dünya nüfusunu 2 milyardan 5 milyara çıkaran ilk büyüme dalgasından sonra Dünyada önümüzdeki otuz yılda hızlı atış devam edecektir.( 1995’den 2025’e kadar) Bu da 57 milyar insandan 83 milyar nüfusa ulaşması demektir.

  Dünya nüfusunun çoğunun bulunduğu merkez üssü Asya olan kuzey( Asya Avrupa ) nüfus ağırlığı gelecek yıllarda yön değiştirip; güneye ( Afrika ve güney Amerika) kayacaktır. Bu kadar eşitsiz bir dağılım 30 yıl içerisinde yeryüzünün şeklini bir hayli değiştirecektir.

  Afrika nüfusu 1950 de 221 milyondan önündeki 70 yılda yani 2020 lerde16 milyara çıkarak tam 7 kat artması beklenmektedir. Latin Amerika’nın nüfusun da 45 kat artış göstermesi Bu iki kıta 2025 yılında dünya nüfusunun yüzde 28’ini barındırıyor olması beklenmektedir. Oysa 1950 yılında iki kıtada dünya nüfusunun sadece yüzde 15’i yaşıyordu.

  Avrupa’ya gelince kıta 1950 yılında dünya nüfusunun yüzde 16’sına sahipti. Kıtada nüfus artışının yavaşlaması hatta bazı ülkelerde durağan veya eksilen yapıda olmasından dolayı dünya nüfusu içindeki payı azalarak 2025 yılında de sadece yüzde 6’sına sahip olacaktır.
  Güney ülkeleri ( Afrika Ve güney Amerika) bir taraftan nüfuslarının büyük oranda arttığını görülürken öte yandan doğurganlığın hızlı düşüş göstermesi ve ortalama ömrün uzamasından dolayı nüfus yapılarında yaşlıların oranının yükseldiğini de göreceklerdir.

  Çin’de 1957–1990 arsı 15 yaşından küçük olanların toplam nüfus içindeki payı yüzde 40’dan yüzde 26’ya düşmüş 2020 yılında da yüzde 12’ye düşecektir. 65 yaşından büyük olanların Çin nüfusundaki oranı 1990’da yüzde 6 iken 2025 yılında iki misline çıkacak yüzde 13 oranıyla Avrupa seviyesine ulaşacaktır. Bu gelişim Avrupa’da yüz yıl sürerken Çin ve diğer bazı güney ülkelerinde aynı gelişim sadece 25 yılda gerçekleşecektir.

  SORU-5-Gelişmişlik düzeyi ile nüfus arasında nasıl bir ilişki vardır.

  Gelişmiş ülkeler ekonomik yapılarını sağlamlaştırmış yaşam koşullarının yüksek olduğu iş imkanları bakımından avantajlı ülkelerdir.Bu bölgeler mevcut yapılarından dolayı göç almaya müsayit bölgeler yada insanların yerleşme için tercih ettiği alanlardır.Ancak bu ülkelerde mevcut standartların yüksek olması eğitim seviyesinin iyi olması kadının iş hayatındaki rolünün fazla olmasından dolayı doğum oranları düşüktür.Nüfusu fazla ancak nüfus artış hızı düşük hatta eksilere doğru giden bir yapıdadır.

  Geri kalmış ülkeler de ise mevcut ekonomik yapının yetersiz olması sağlık şartlarının iyi olmaması kadının iş hayatındaki rolünün az olması aile planlaması konusunda yeterli alt yapıya sahip olmadıklarından dolayı ciddi bir nüfus ve nüfus artış oranını vardır.

  SORU-6-Sağlık koşulları dünya nüfus artış oranlarını nasıl etkilemiştir.

  Sağlık şartlarının iyileşmesi bulaşıcı hastalık ve benzeri sebeplerden dolayı ölen bebek sayısını azaltır.İnsan ömrüne uzatıcı etkide bulunur buda dünyada nüfus artış oranını artırcı etkide bulunmasına sebep olur.

  10.SINIF SAYFA 74 ETKİNLİK ÇALIŞMASI


  SORU-1- Bu bilgileri kullanarak 1.ci için geri kalmış 2.için gelişmiş ülke piramiti çizilebilir.
  Bu resim küçültülmüştür. Tıklayarak orjinalini görebilirsiniz. Orjinal boyut 654x493.
  Bu resim küçültülmüştür. Tıklayarak orjinalini görebilirsiniz. Orjinal boyut 654x493.

  SORU-2-Tablodaki veriler ve bu piramide bakarak bu ülkelerin nüfusları ile ilgili hangi özellikleri belirleyebiliriz.

  Nüfus piramitlerinden neler elde edilir:

  1.Ülkelerin toplam nüfusu
  2.Kadın erkek sayıları ve toplam nüfusa oranları
  3.Nüfus basamakları ( Çocuk yetişkin yaşlı) ve bunların birbirlerine oranları
  4.Ülkedeki doğum ve ölüm oranları
  5.Çalışma çağındaki nüfus miktarı ve tüketici nüfusa oranı
  6.Ülkelerin gelişmişlik düzeyi
  7.Ülkelerin farklı yıllarda ki grafikleri karşılaştırılarak nüfus yapısında meydana gelen gelişmeler gözlenebilir.
  8.Ülkelere göre nüfus hareketleri gözlenebilir.

  SORU-3- Belirlenen özelliklerden bu ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ilgili neler söyleyebiliriz.

  I. Ülkenin nüfus piramidi düzgün üçgene benzemektedir. Bu piramitte doğum ve ölüm oranlarının yüksek olduğu geri kalmış ülkelerin nüfus yapısını göstermektedir.

  II: Ülkenin nüfus piramidi Arı kovanına benzer şekildedir. Bu piramit doğum ve ölüm oranlarının düşük olduğu endüstrisi gelişmiş ülkelerin nüfus yapısını göstermektedir.

  SORU4- Bu tür piramitlere benzer özellikteki ülkeler belirleyiniz.

  1. piramide örnek olarak İran Irak Somali Uganda Libya Arabistan Kenya Bangladeş vb
  2. Piramide benzer İngiltere Fransa ABD Kanada Almanya Hollanda Belçika İsveç Norveç İsviçre vb.  LİSE 2. SINIFLAR SAYFA 76-77 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

  Aşağıdaki soruları kitabınızdaki dünya ortalama yaşam süresi dağılış haritasını inceleyerek cevaplandırınız.

  SORU-1- Ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu kıta ve ülkeleri bulunuz

  Haritada verilen lejant anahtarındaki renkler yorumlandığında karşımıza aşağıdaki yorumlar çıkar.Bu çalışmadan faydalanırken atlas kullanarak bu ülkelerin yerlerini bulmanız sizin menfaatinize olacaktır.

  Avusturalya Yeni Zelanda

  Kuzey Amerika ( Kanada ABD) Meksika Güney Amerika’da Şili Arjantin Uruguay Paraguay Kolombiya Ekvator Kostarika Venezuela Panama Fransız Guyana’sı.
  Avrupa’da:
  Kuzey Avrupa ülkeleri ( Finlandiya İsveç Norveç Danimarka) Batı Avrupa’da İngiltere Fransa İspanya Portekiz Almanya Hollanda Belçika Lüksemburg Avusturya İsviçre Güneyde İtalya Yunanistan

  Asya’da Çin Japonya Güney Kore Malezya Filipinler

  Neden:Bu ülkeler gelişme şartlarını tamamlamış sağlık şarlarının ve beslenme şartlarının çok iyi durumda olduğu insanların yaşam standartlarının yüksek olduğu bundan dolayı ölüm oranlarının düşük olduğu ülkelerdir.

  SORU-2- Ortalama yaşam süresinin en düşük olduğu kıta ve ülkeleri bulunuz


  Afrika Kıtası ( Kuzey Afrika Dışında tamamı)Asya’da Hindistan Yemen Irak Kazakistan Papua Yeni Gine Nepal Bangladeş Kamboçya Laos Vietnam

  Neden :Bu ülkelerde sağlık ve beslenme şartlarının iyi olmaması önemli bir kısmının açlık çekmesi salgın hastalıklara maruz kalmaları ve bir kısmı da sürekli savaşların içinde olması.

  SORU-3- Ülkemizin ortalama ömür yönünden durumu ve diğer ülkeler arasındaki yeri nedir.

  Ülkemiz 65- 69 yıl olan ortalama ömür grubuna girmektedir. Ülkemiz hayat seviyesi çok iyi olan ülkelere göre az olmakla beraber gelişmemiş ülkelerden daha iyi durumdadır.

  DİE verilerine göre 2004 yılı itibari ile Erkeklerde 688yıl kadınlarda 736 toplam ortalamada 711 yıl olarak tahmin edilmektedir.


  LİSE 2. SINIFLAR SAYFA 77 ETKİNLİK ÇALIŞMASI:

  SORU-1-Bir ülkenin kalkınmasında nüfus nasıl bir etkiye sahiptir?

  Nüfus artışı ekonomiye yaptığı olumlu katkılar:
  1.Mal ve hizmetlere talep artar.
  2.Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar
  3.İşçi ücretleri düşer
  4.Vergi gelirleri artar.
  5.Piyasa genişler yeni yatırım sahaları açılır
  6.Askeri savunmada önemlidir

  Nüfus artış hızı düşük olursa ne gibi sonuçlara yol açar:
  1-Nüfus sayısı azalır.
  2-Yaşlı nüfus artarak nüfus dinamik özelliğini yitirir.
  3-İş gücü Azalması veya sıkıntısı başlar.
  4-Ülkenin geleceği tehlikeye girer.

  Nüfusun fazla olması:
  1.İşsizlik sorununu oluşmasına
  2.milli gelirden alınan payın azalması
  3-Ülke kalkınma hızının düşmesine
  4-Nüfus hareketlerinin (Göç hareketleri)artmasına
  5.Konut yetersizliği ve gecekondulaşma ve çarpık kentleşme sorunlarının oluşmasına
  6-Çevre sorunlarının artmasına
  7-Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar vb sorunları oluşturur.

  Ülke kaynakları mevcut nüfus potansiyelini kaldırabilecek potansiyele sahip ve bu potansiyel doğru kullanılırsa nüfus bir avantajdır.Ancak ülke kaynaklarının daha önünde bir nüfus potansiyeline sahip ülkeler mevcut imkanları da iyi kullanamazsa bu ülke içerisinde çeşitli sosyal ve ekonomik sorunlara yol açar.Bazı gelişmiş ülkelerde nüfus potansiyelinin gittikçe yaşlanması doğrum oranlarının düşmesi nüfusun yaşlanması ülke için ileriki dönemlerde ciddi sıkıntılar oluşturur.Ülke gelişmeye müsayit bir alt yapıya sahipse genç nüfus dinamiği o ülkenin kalkınmasında olumlu rol oynar.

  SORU-2-Doğal kaynakların kullanımı ile nüfus arasında nasıl bir ilişki vardır?

  Doğal kaynakların kullanımı nüfus ile doğrudan bağlantılıdır.Nüfus potansiyelinin yüksek olması mevcut kaynakların daha fazla kullanılmasına ve daha erken tüketilmesine yol açar.Dış ülkelerden ithalatı arttırır buda ülke ekonomisi için olumsuz bir etkidir.
  Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır.

  SORU-3- Savaşların ülke nüfusları ve cinsiyetlere dağılımında etkisi nedir?
  Savaşlarda genel olarak erkek nüfusun cepheler gitmesi ve buralarda kayıplar vermesinden dolayı nüfusun içinde payı düşer ve savaş yıllarında ve kadın nüfusun fazla olduğu görülür. Ayrıca savaş yıllarında evlenmeler ve doğumlar azalır. Bu yüzden genel nüfus artışı ve doğurganlık oranları düşer. Savaşlarda özellikle yıkım çok olmakta ölü oranları artarak nüfus azalmasına da neden olmaktadır.

  SORU-4- Aşağıdaki tabloda boş olan kutucukları uygun bilgilerle doldurunuz.  Ekonomik gelişmişlik düzeyi
  Nüfus artış oranları %0
  Artış nedeni
  Kalkınma durumu
  Gelişmekte olan ülkeler
  20- den yukarıda
  Doğum oranlarının yüksek olması
  Kalkınma hızları düşüktür. Çünkü nüfus artı oranları yüksek olmasından dolayı kaynaklarının demografik yatırımlara harcalar.
  Gelişmiş ülkeler
  10 - dan daha az
  Hayat standardı yüksek ve sağlık iyi ölümlerin düşük olması
  Kalkınma hızları yüksektir. Çünkü demografik yatırım az çalışan nüfus fazla üretim fazladır.

  10.SINIF SAYFA 78-79 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  SORU-1-Nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçlarını yazınız.

  Nüfus artışının olumlu sonuçları

  1.Üretim artar.
  2.Vergi gelirleri artar.
  3.Mal ve hizmetlere talep artar.
  4.Yeni endüstri dalları doğar.
  5.İşçi ücretleri ucuzlar.
  6.İhracatta rekabet kolaylaşır.
  Nüfus artışının olumsuz sonuçları

  1.İşsizlik artar.
  2.Kalkınma hızı düşer.
  3.Kişi başına düşen milli gelir azalır.
  4.Tasarruflar azalır.
  5.Tüketim artar.
  6.İç ve dış göçler artar.
  7.İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.
  8.İhracat azalır.
  9.Demoğrafik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.
  10.Çevre kirlenmesi artar.
  11.Belediye hizmetleri zorlaşır.


  SORU-2-Coğrafi konum ve iklim koşullarının nüfus dağılışı üzerinde nasıl bir etki sahiptir.
  Coğrafi konum ve iklim özellikleri elverişli olan bölgeler dünya üzerinde sanayi ticaret tarım faaliyetlerinin geliştiği noktalardır.Bu nedenle bu alanlar yoğun nüfus çeker.

  Konum özellikleri olarak orta kuşak ve kutup kuşağı civarında iki ülkeyi karşılaştırdığımızda orta kuşak ülkesi daha uygun yaşam koşullarına sahiptir bu nedenle daha yoğun nüfusludur.

  İklim şartları bakımından aşırı sıcak ve nemli tropikal bölge ile çölve kutup ikliminin görüldüğü alanlar farklı bir sebep yoksa seyrek nüfusludur.İklim koşulları elverişli olan ılıman iklimler daha fazla nüfus çeker.

  SORU-3-Nüfus sayımlarında hangi bilgileri öğrenebiliriz.

  1.Nüfusun sayısı
  2.Artış hızı
  3.Kır – kent nüfus özelliği
  4.Yaş gruplarına göre dağılım
  5.Cinsiyet durumuna göre dağılım
  6.Nüfusun eğitim durumu
  7.Nüfus hareketleri (İç ve dış göçler)
  8.Aktif nüfus özelliği( Üretici- tüketici nüfus)
  9.Nüfusun meslek gruplarına dağılımı yani sosyo ekonomik yapısı öğrenilir


  SORU-4-Kuzey yarım kürede nüfusun Güney Yarım küreye oranla fazla olmasının nedenlerini açıklayınız.

  Kuzey yarım kürde karaların oranı güney yarım küreden fazladır.İnsanlar için en doğal yaşam ortamı karalar üzerindedir.Bu noktadan yola çıkarak yerleşmelerin çoğu kuzey yarım kürde yer alır nüfus da bu noktalarda artmaktadır.


  SORU-5-Nüfus artış hızını düşüren sebebler nelerdir.

  Nüfus artış hızını düşüren etkenler

  1.Doğumların azalması
  2.SanayileşmeŞehirleşme
  3.Evliliklerin ve erken evliliklerin azalması
  4.Kitle iletişim araçları aracılığıyla eğitimin artması
  5.Yaşam standartlarının yükselmesi
  6.SavaşlarBulaşıcı hastalıklarafetler
  7.Kadının çalışma hayatındaki yerinin artması

  SORU-6-Bağımlı nüfus oranını belirleyen temel etken nedir.
  Doğum oranlarıdır.Doğum oranları yüksek olan ülkelerde çocuk ve genç nüfus oranı bağımlı nüfusun fazlalığını belirler bu durum doğumlarla ilgilidir.


  SORU-7-Gelişmiş bir ülkenin nüfus yapısını açıklayınız.

  1. Gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bölümü sanayi sektöründe ve hizmet sektöründe çalışır.
  2. Tarımda çalışan nüfus ortalama olarak % 2 - % 5 oranındadır. Tarımsal üretim fazladır.
  3. Eğitim sağlık altyapı barınma hizmetleri oldukça gelişmiştir.
  4. Kent nüfus oranı % 95 civarındayken kır nüfusu % 5 civarındadır.
  5. Ülke içi nüfus hareketleri yani iç göç çok düşük oranlardadır.
  6. Dış göç alımı ülke dışına göç verme oranından çok daha fazladır.
  7. Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi çan eğrisine benzer
  8. Doğum oranları düşük bebek ve çocuk ölümü çok azdır. Ortalama yaşam süresi fazladır.
  9. Doğal nüfus artış hızı düşüktür.
  10. Zengin ülkelerdir.
  11. Nüfusun yaşlanması söz konusudur.
  12. Toplam nüfusunun önemli bir bölümünü orta yaş ve yaşlı nüfus grubu oluşturur.
  13. Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidinde 80’li 90’lı yaş grupları önemli bir yer tutar.
  14. Gelişmiş bir ülkede piramidin tabanı ile önceki dönemler arasında pek bir değişim yoktur. Ülkenin özel şartlarına göre doğumlarda önemsiz miktarlarda artış yada azalış görülebilir. (Belçika 2000)
  15. Doğum oranları düşük bebek ve çocuk ölümü çok azdır.
  16. Ortalama yaşam süresi fazladır.
  17. Nüfusun doğal artış hızı düşüktür.
  18. Toplam nüfusunun önemli bir bölümünü orta yaş ve yaşlı nüfus grubu oluşturur.
  19. Gelişmiş bir ülkede piramidin yaşlı nüfusu gösteren üst kısımları geniş sayılabilecek bir biçimdedir.
  20. Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi çan eğrisine benzer.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

  1-Azdır 2-OkyanusyaAntartika 3-Asya ve Avrupa 4-Kentlerde 5-Doğum Ve Ölüm

  6-Yaşlı 7-Genç


  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.
  1-D 2-D 3-D 4-D 5-D 6-Y 7-D

  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

  1-B
  2-D
  3-D
  4-E
  5-C
  6-D
  7-B
  8-C


10. Sınıf coğrafya kitabı cevapları 235 Sayfa Yer İstanbul , 34, TR incelenme 6444 kişi oylama: 4.5 / 5

Powered by vBulletin™Copyright © 2015 vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1

Yukarı Fırlat

6444
İzlenme