Ø Eğer bir cisim suya batıyorsa yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür.

Ø Eğer bir cisim suya batmıyor, suda yüzüyorsa yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür.

Değerlendirme: Öğrendiğimiz bilgilere göre aşağıdaki tabloda verilen cisimlerden hangileri suda batar? Hangileri suda yüzer?
madde
yoğunluk
suya batar mı?
Demir
7,8
Batar
Bakır
8,9
Batar
Civa
13,6
Batar
Alüminyum
2,7
Batar
Mum
0,8
Batmaz
Tahta
0,6
Batmaz
Zeytinyağı
0,8
Batmaz
Gümüş
10,5
Batar
Buz
0,9
Batmaz
Mantar
0,7
Batmaz