1 Bina içinde istendik davranışlar sergilemeli

Bağırmamalı
Koşmamalı
Çöp atmamalı
Birbirlerini itmemeli
Merdivenlerden kaymamalı
Tuvaletleri temiz bırakmalı
Suyu ve temizlik malzemelerini ihtiyacı olduğu kadar kullanmalı
2 Kendisine ve başkalarına saygılı olmalı

Öğrenciler, konuşmadan önce parmak kaldırmalı
Öğretmenin yada konuşan diğer arkadaşlarının sözünü kesmemeli
İzinsiz yerinden kalkmamalı
Konuşurken uygun bir ses tonu kullanmalı
Birbirlerine eşya, araç – gereç atmamalı
Öğretmen derse gelmeden, öğrenciler sessizce oturup bekliyor olmalı
3 Okul araç ve gereçlerini dikkatli ve temiz kullanmalı

Sıraların üzerine yazı yazılmamalı
Bilgisayar odası, Müzik dersliği, İş eğitimi atölyesi, Resim dersliği, yemekhane vb dikkatli ve temiz kullanmalı
Yazı tahtasını gereksiz kullanmamalı
Okul ve sınıf içindeki panolarda bulunan projelere zarar vermemeli
4 Öğrenci sorumluluklarını bilmeli

Evdeki çanta hazırlığını kendisi yapmalı
Tören yerine zamanında gelmeli ve sıra olmalı
Sınıfta zamanında yerini almalı
Gerekli araç ve gereçlerini hazırlamalı ve tam olmalı
Derse zamanında hazırlanmalı
Ödevlerini düzenli yapmalı
İhtiyaçlarını teneffüslerde gidermeli, dersten izin almamalı
Derslikten ayrılırken veya ders değişikliğinde hazırlığını zamanında yapabilmeli
Derslikten ayrılırken düzenli bir şekilde ayrılmalı
Dönüşü istenilen belgeleri zamanında getirmeli
5 Öğrenci derse hazır ve zamanında gelmeli

Sınıf içi davranışlar:

Derse zamanında girip ,çıkmalı (Teneffüslerde sınıfta kalmamalı)
Sınıfa, itişip kakışmadan düzenli girmeli, başkalarını rahatsız etmeden oturmalı
Ders araç – gereçlerini çıkarmalı, derse hazırlanmalı
Sırasını ve çevresini düzenli ve temiz tutmalı
İşlenecek dersin dışındaki araç ve gereçleri masasında bulundurmamalı
Söz almadan konuşmamalı Söz kesmemeli
Konuşma tarzında dikkatli ve saygılı olmalı
Dersi iyi dinlemeli, katılmalı
Dersin düzenini bozacak söz ve davranışlardan kaçınılmalı
6 Okul için gerekli olmayan ya da okul düzenini bozacak eşyalar okula getirilmez

Cep telefonu, CD çalar, wolkman, oyun aracı, patlayıcı madde, basketbol , futbol topu, kuruyemiş getirmemeli
Okulda sakız çiğnememeli
Kız öğrenciler takı takmamalı
Yiyecek veya içecek maddeleriyle bina içerisine girmemeli


7 Öğrenci arkadaşlarına sözel yada fiziksel şiddet içeren davranışlarda bulunamaz

Sözel :

Arkadaşları ile alay etmemeli
Hiç kimseyi küçümsememeli
Yüksek sesle bağırmamalı
Lakap takmamalı
Kötü söz (küfür) söylememeli
Olumsuz eleştirilerde bulunmamalı
Şakalarında ölçülü olmalı, karşı tarafın rahatsızlığı durumuda şaka bitirilmeli
Diğer öğrencileri dışlayıcı şeyler yapmamalı
Fiziksel:

Şiddet içeren hiçbir harekette bulunmamalı (Vurma, tekme atma vb )
Karşılık vermemeli (Önce o vurdu vb )
8 Tören sırasında kurallara uymalıdır

Vakit kaybetmeden sırasında hazır bulunmalıdır
Sırada iken düzeni bozacak hareketlerde bulunmamalıdır
Konuşmacının sözlerini dikkatle dinlemelidir
Bayrak töreni sırasında bayrağına ve marşına saygı duymalıdır ve gereğini yapmalıdır
9 Yemekhane kurallarına uymalıdır

Yemeğini almadan önce ellerini yıkamalı
Yemeğini sıraya girerek düzenli ve dikkatli bir şekilde almalı
Görgü kurallarına uyarak yemeğini yemeli
Yemek sırasında yüksek sesle konuşup etrafı rahatsız etmemeli
Yiyebileceği kadar yemek almalı ve bitirmelidir
Yemek sonrası tepsisini kaldırarak masayı temiz bırakmalı
El ve ağız temizliğini yaparak yemekhaneden ayrılmalı
Yemek sonrası başka yerlerde (Oyun bahçesi, TAC kantini, Centeniall binası vb ) oyalanmadan kendi binasına gelmeli