Atatürk'ün yardımlaşma ve Dayanışma anlayışı örnek olacak kadar büyüktür. Anılarında bunu sıklıkla görebilirsiniz.

Atatürk, insan sevgisine büyük önem vermiştir. O, bir asker ve devlet adamı olarak tarihin çok çalkantılı bir döneminde yaşamıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın acımasızlığını ve İstiklâl Savaşı’nın olumsuz şartlarını görmüştür. Savaşın ne denli acı ve kötü olduğuna çok yakından şahit olmuştur. Bu yüzden, “Yurtta Barış, Dünyada Barış” diyerek, tüm dünyaya barış ve sevgi dersi vermiştir. Atatürk’ün barışa önem vermesinin altında insana olan sevgisi yatmaktadır. Tek dileği, yeryüzünde barış ve esenliğin kurulmasıydı.
İnsanlar daima, yüksek, asil ve kutsal hedeflere yürümelidirler. Bu hareket şeklidir ki, insan olanın vicdanını, beynini ve bütün insanlık anlayışını tatmin eder. Bu şekilde yürüyenler, ne kadar büyük fedakârlık yaparlarsa, o kadar yükselirler ve bu hareket şekli mutlaka açık olur.
İnsanların saygı ve şerefinin, itaat ve uyumunun kendinden maddeten değil, manen yüksek olanlar için gösterilmesi insan ruhunun gereklerindendir
Atatürk insanları en ufak bir hayal kırıklılığına uğratmamış insanların sevgisini kazanmış insanlarda onun sevgisini. Yardımlaşmaya gelince Atatürk insanlara yardım etmeyi her zaman dayanışma içerisinde olmayı herkese öğütlemiş her zaman bu görüşlerinin arkasında durmuştur.