NÜFUSU2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre ilimizin toplam nüfusu 1.362.708 olup, bu nüfusun %40’a yakını köylerde yaşamakta olup nüfus artış hızı %2,2’dir.


Diyarbakır İlinin Nüfus Dağılımı

İlin Nüfus Dağılımı 1980 1985 1990 2000

İl İlçe Merkezleri 378.578 472.055 500.540 817.692

Köyler 399.572 462.450 494.356 545.016

TOPLAM 778.150 934.505 1.094.996 1.362.708

Nüfus Artış Hızıİlimizde il ve ilçe merkezlerinde yıllık nüfus artış hızı %044,44 bucak ve köylerde %017,23 olup ilin yıllık nüfus artış hızı %031,70 ‘dir.Diyarbakır ili illerin nüfus büyüklüğüne göre sıralanışında 13.sırayı, il merkezlerinin nüfus büyüklüğüne göre sıralanışında; 11. sırayı almaktadır.


Şehir ve Köy Nüfusları İle Çiftçi Aile Sayısıİlçeler Şehir Nüfusu Köy nüfusu TOPLAM Çiftçi Aile Sayısı

00 Merkez 545.983 175.480 721.463 8.100

01 Bismil 61.182 65.703 126.885 4.908

02 Çermik 15.843 30.207 46.050 5.472

03 Çınar 13.282 45.301 58.583 4.303

04 Çüngüş 4.708 10.813 15.521 2.200

05 Dicle 9.861 30.000 39.861 2.532

06 Eğil 4.827 16.804 21.631 2.700

07 Ergani 47.333 40.134 87.467 5.324

08 Hani 10.918 20.876 31.794 2.430

09 Hazro 6.189 12.566 18.755 1.189

10 Kocaköy 5.678 7.391 13.069 903

11 Kulp 15.825 24.629 40.454 4.486

12 Lice 11.927 12.950 24.877 2.314

13 Silvan 64.136 52.162 116.298 4.715

TOPLAM 817.692 545.016 1.362.708 51.576YERLEŞİMİlimizin yüzölçümü olan 15.355 kilometre kare’lik alan içinde Merkez ilçe ve 14 ilçe, 15 belde, 836 köy ve 1012 mezra olmak üzere 1877 yerleşim ünitesi bulunmaktadır.Orman Yerleşimi295 orman köyümüzün 184’ü orman içi, 111’i orman bitişiği köydür.