Fiziksel Anlamda Güç Nedir - Fizik: Güç Nedir

Güç Nedir?
Aralık 2, 2008
Fizikte güç kavramı bir işin yapılma hızını gösterir. Yani, birim zamanda yapılan işe güç denir. Örneğin, büyük bir motor, küçük bir motordan daha güçlüdür. Büyük motor daha az zamanda bir işi yapabilir, işi yaparken daha az zaman kullanılması daha çok gücün sarfedildiğini gösterir. Güç birimi Watt (W) dır. Bir watt her saniye başına bir jul’lük iş yapıldığını gösterir. Güç birimi (Watt = J/s) olup, buhar makinasını icat eden James Watt’ın adı verilmiştir.
Bir makinanın gücünü bulmak için:
Güç (watt) = İş (j) / Zaman (s) ; P =W/t
Pratikte güç birimi olarak beygir gücü (= horsepower) kullanılır. Bu birim bir atın yapacağı işe göre tanımlanmıştır. Bir beygir gücü 746 Watt’a eşittir.
Örnek: Bir takım makaralar kullanmak suretiyle 900 N’luk bir kayık kaldırılmak
isteniyor. Kayık 50 saniyede 2 metre kaldırılmıştır. Harcanan güç kaç watt’tır?
Çözüm:
W = F.x
W = 900Nx2m = 1800J
P =W/t = 1800 J / 50 s
P= 36 W