İlçemizin 2008 yıl sonu itibariyle ilçenin nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 143.914'tür. İlçe merkezi nüfusu ise 67.430'dur.

İlçemize bağlı 6 köyde toplam 5.451 kişi yaşamaktadır. Yeni idari yapı ile oluşan belde belediyeleri altıya yükselmiş olup, toplam nüfusları 71.033'tür.

İlçe genel nüfusunun %47'si ilçe merkezinde %49'u belde belediyelerinde ve %4'ü ise köylerde yaşamaktadır. Çalışan nüfusun genel nüfus içindeki oranı %30'dur. Çalışan nüfusun meslek guruplanna göre %20'si memur, %40'ı sanayi kolunda çalışan işçi, %15'i esnaf ve serbest meslek erbabı ve %25'i ise tarım kolunda çalışmaktadır.
Yıllara göre köy nüfus verileri
2011 ?(+66.082)
2007 66.082
2000 53.597
1990 47.144
1985 30.772
1980 25.905
1975 19.390
1970 12.947
1965 11.595
1960 10.293