+ Cevap Yaz + Yeni Konu aç
 1. 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 2010

  7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etüt odası - 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları - 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 2010 - 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları2011

  METİN ÇÖZÜMLEYELİM
  1...............
  2.kürsüdeki bir sahış bu konuşmayı yapmaktadır.çünkü değerli dinleriyiciler ile başlıyor
  3.dinleyici grubuna hitap etmektedir.çünkü değerli dinleriyiciler ile başlıyor
  4.degerli dinleyiciler kelimesiyle başlamiştır
  5.konuyla ilgili açıklama yapmıştır ve sondada bulunmaktadır
  6.dinleyicileri bilgilerdirmek
  7.açıklama ve örnekleme
  8.nesnel yargı
  9.tanımlama ve örnekleme
  10.küçük bir açıklamayla bitmiştir

  sayfa 10

  Eş Anlamlıları
  1-Görünüş---Zevahir
  2-Becerikli---Hamarat
  3-Başarı---muvaffakiyet
  4-Bayındırlık---İmar
  5-Etki---Tesir
  6-Damat---Güvey
  7-Egemenlik---hükümranlık
  8-Empoze etme---dayatmak
  9-Olanak---imkân

  1.Bu yazlıdan da yüksek not alınca şevke geldi
  2. Başkasına sinirlenmiş ama hepimizin kalbini kırdı.
  3. Babam çok meşgul oldugunu söyledi ve beni baştan savdı
  4. Eve devamsızlık mektubu gönderilince foyası meydana cıktı.
  5. Ögretmenimiz öyle güzel ve tatlı konuşluyordu ki ağzından bal damlıyordu.
  6. Ona gerçekleri gösterebilmek için çok dil döktü


  7. sınıf türkçe çalışma kitabı 18-19 -10.etkinlik-
  1.Öğretmenimiz oniki yıl Ağrı'da çalışmış.
  2.Betül gezmek için 13.15'te evden çıkıyor,15.50'de eve dönüyor.
  3.Çin'de yaklaşık 150.000.000 kişinin soyadı "Chang"tır.
  4.Yirmi beş cm uzunluğundaki bir lastiği her iki ucundan 8'er cm çektik.
  5.Ülkemizde ilk nüfus sayımını II.Mahmut yaptırmıştır.
  6.Şili'deki Atakama Çölü'ne en son 400 yıl önce yağmur yağmıştır.
  7.Beş taş,beş tane taşla oynanan bir tür çocuk oyunudur.
  8.Kuzey kutbu,kış aylarında yük seksen altı gün güneşten mahrumdur.
  9.Şairin 2.'inci kitabı çok beğenildi.
  10.Atatürk,10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu.
  11.Aynı notayı önce ikilik sonra altmışdörtlük seslendirdi,aralarındaki farkı anladık.
  12.Arkadaşlarla iki hafta sonra buluşmak için sözleştik.
  13.Altmışaltı,altmış altı sayı almakla kazanılan bir çeşit iskambil oyunudur.

  Doğru veya yanlış diyeceğiz
  Konu:Sayıların Yazımı

  1-d
  2-y
  3-d
  4-y
  5-d
  6-d
  7-d
  8-d
  9-y
  10-y
  11-y
  12-d
  13-y


  sayfa 9-14 cevapları

  2.etkinlik

  1.soru = metinin konusunun içeriği çocuk haklarıdır.
  2.soru = yazar tarafından yapılmış.çünkü;yazar değil çocuklar tarafından yapılsaydı çocuk bizler diye bahsederdi

  sayfa 10

  soru 3 = dinleyici grubuna çünkü diyor ki değerli dinleyiciler

  soru 4 = değerli dinleyiciler diye başlanmıştır

  soru 5 = eğitimle ilgili

  soru 6 = çocukların kendi haklarını öğrenmesi

  soru 7 = açıklama

  soru 8 = nesneldir

  soru 9 = tanımlama

  soru 10 = beni dilediğiniz içi teşekkür ederim diye bitmiştir

  5. etkinlik
  Acı dil yanlız sahibine değil karşısındakinede zarar verir
  Ağzın icindeki dik her dönüşünde can yakar

  8.Etkinlik; Aşağıdaki cümlelerin altı çizili fiillerin anlam özelliklerini belirleyiniz.
  1) Atatürk,1881'de Selanik'te doğdu.
  2) Pencerenin önünde sessizce oturuyordu.
  3) Buzdolabına konmayan yiyecekler kokuşur.
  4) Her gün mutlaka bir gazete okumalısınız.
  5) Giysileri oldukça eskimişti.
  6) Yeni pantolonuyla gömleğini giyecek.
  7) Öğretmenini karşısında görünce sevinecek.
  8) Yeni sınıf arkadaşlarını çok seviyor.
  9) Dökülen yaprakları topladı,çöp torbasına doldurdu.
  10) İçi neşeyle doldu taştı.

  İş Fiilleri;

  4)Okumak,
  6)Giymek,
  8)Sevmek,
  9)Toplamak-doldurmak.

  Oluş Fiilleri;

  1)Doğmak,
  3)Kokuşmak,
  5)Eskimek.

  Durum Fiilleri;

  2)Oturmak,
  7)Sevinmek,
  10)Dolup taşmak.

  Sayfa 11'deki 3. ve 4. etkinliği kendin yapacaksın zaten

  sayfa 17-4. etkinlik

  4. Etkinlik

  Metnin Konusu şudur:
  atom bombasından etkilenen insanların hayatı anlatılmaktadır

  Metnin Anadüşüncesi şudur:
  Atom Bombasının Tehlikesi

  Metnin Yardımcı DÜşünceleri şunlardır:
  Atom bombası ve radyasyonun etki süresi ve atom bombasının atıldığı yerdeki insanların duyguları

  Metnin Başlığı Şu Olmalıdır:

  Kendiniz bulabilirsiniz

  Atom Bombasının sonucu:
  Kahrolsun Atom Bombası... vb.

  miras keçe

  1. etkinlik
  hayvan derisinden yapılan kaba kumaş
  dengi
  parçalanmış
  tahtadan yapılan kanepe
  perdeyi takmaya yarayan düğme
  eski çağlardan kalmış maddi ve manevi değeri olan eser
  çiçek dikilen yer

  152. sf 2. etkinlik

  Murat = çep telefonu vermek
  Alper = tükünmez kalem vermek
  Burak = uzay aracının resmini koymak
  Temel = gözlük takmak
  Can = dizüstü bil. vermek

  3.Etkinlik
  Giriş bölümüyle ilgilidir


  4.etkinlik
  1=nesnel
  2=nesnel
  3=öznel
  4=nesnel
  5=nesnel

  sayfa 121
  2 etkinlik
  a) kafasında şimşek çakmak
  2.eli kolu bağlı beklemek
  3.umudunu yitirmemek
  4.gözlerine inanamamak

  123.SAYFA: SEVGİLİ MARY:
  bu mektubu sana fatih sutan mehmet i tanıtmak için yazıyorum.
  F.S.Mehmet İstanbulu fethederken 21 yaşındaydı.O zor durumlar karşısın da yenilmeyen bir padişahtı o akıllı zeki güçlü azimli zor karşısında yenilmeyen ve sana anlatamadığım bir sürü özelliği olan bir padişahtı. F.S.mehmet koca bizansı yok etmişti ama F.S.M. olmasaydıgemiler karadan yürütülmeyip istanbul alınamıyacaktı
  işte F.S.M.sayfalara sığdıramadığım padişah.


  81-82 cevapları

  6.Etkinlik:

  1) C
  2) B
  3) B
  4) D

  Zaman Zarfları
  7.Etkinlik:


  1. Tatil haberini alan öğrenciler öğleyin evlerine gittiler.

  2.İki saat önce televizyon seyrediyordu.

  3.Sabahleyin siyah mantosunu giyerek dışarı çıktı.

  4.Bilim çocuk dergisini yeni sayısını yarın alalım.

  5.Konuyu saptırma, ne demek istediğini hemen söyle.

  6.Dün Konya'dan gelen misafirlerimizi karşıladım.

  7.Keşke seninle bugün görüşebilsek.

  8.Bu çöpleri derhal toplamalıyız.

  45.SAYFA 5 .ETKİNLİK..
  1.Laiklik.

  46.SAYFA 7.ETKİNLİK
  1.ÖN PLANLI
  2.medeniyet ve kültür
  3.milleti ön planda tutarak milli olmuşlardır..

  47.SAYFA 9.ETKİNLİK
  1.cümle:gereklilik kipi
  2.cümle:geniş zaman
  3.cümle:istek kipi
  4:cümle:geniş zman kipi
  5:cümle:şart kipi

  47.SAYFA 11.ETKİNLİK
  1cümle: olumlu
  2.cümle: olumsuz
  3:cümle: olumlu soru çekimi
  4.cümle: olumsuz soru çekimi

  48.SAYFA 1.ETKİNLİK
  1: opera
  2: orkestra
  3:şaheser
  4:konservatuvar
  5:darülbedayi
  6: onur
  7:bellemek
  8:vazgeçilmez
  9:özdeyiş
  10:mebus
  11:yıgın
  12:duyarlılık
  13anat
  Şifrede:ATATÜRK VE SANAT

  29. sayfadakinin birincisi:
  Haritadaki mavi boyayla yani denizle ilgilidir.

  Kullanıldığı Alan : Denizcilik.
  Kelimeler:Küpeşte , ağ , pul , ırıp , reis , kıç altı , tayfa , rıhtım.

  Kullandığı Alan : Deniz hayvanları.
  Kelimeler: Dülger balığı ve kırlangıç balığı.

  Birinci etkinliğin üçüncüsü:

  Bir olaya çok üzülmek.
  Bir olaya çok sevinmek.
  Kahvesini yavaş , yavaş içmek.
  Üzgünce seğirte seğirte yürümek.


  sayfa:30 2.Etkinlik

  1-Çalışan adama çalışmasının,emeğinin karşılığını vermemesi
  2-Adamın adaya düşmesi
  Adama balık vermemeleri
  Kahvecinin adamın hakkını araması
  Adamın hakkını alamaması
  3-''Hakkımızı aramalıyız''
  4-Bir şey için sonuna kadar mücadele etmeliyiz.Haksızlık yapmamalıyız
  5-Vardır. Bir adam balığa çıkar yanında gelen o adama hakkını vermeyebilir

  Sayfa:30-31 3-4.Etkinlik

  Aynı şekilde bundan da pek emin deilim
  3.Etkinlik
  Dışarıdan gelen adımın..........?
  Cevap: Çalışmak,karnını doyurmak.Balık almka olabilir.
  Adam,amacına ulaşmak için.....
  Cevap:Bir şey yapmadı.Pes etti, mücadele etmedi
  Adam,amacına ulaşa....
  Cevap:Hayır Çünkü pes etti.Mücadele edip hakkını alabilirdi.Veya tatlı bir dil kullanabilirdi.
  4.Etkinlik
  I.Bölüm
  -Hakkını aramayan çünkü adam hakkını aramıyor
  -Haksızlık yapan çünkü diğer çalışanlara verdiği balıktan, dışarıdan gelen adama vermiyor.
  -Haksızlık yapan ve saygısız çünkü dışarıdan gelen adama balık vermiyor ve kahveciye saygısızca bağırıyor
  -Yardımsever çünkü dışarıdan gelen adama hakkını araması için yardım ediyor.
  II.Bölüm
  Reis ve balığın üstüne basan adaam birbirine benziyor .Çünkü ikisi de dışarıdan gelen adama balık veremiyorlar.Onu dışlıyorlar

  türkçe çalışma kit. sayfa 33

  1. herhalde=iki isimden oluşmuştur-kalıplaşmıştır.-birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.
  2.birdenbire=iki isimden oluşmuştur-kalıplaşmıştır.-birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.
  3.hiçbiri=iki isimden oluşmuştur-kalıplaşmıştır.-birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.
  4. dülger balığı=iki isimden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmamıştır.
  5.kıç altı= iki isimden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmamıştır.
  6.pay yapmak=bir isim ve bir fiilden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmıştır.birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.
  7.laf işitmek=bir isim ve bir fiilden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmıştır.birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.
  8.söz vermek=bir isim ve bir fiilden oluşmuştur.ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmıştır.-birleşen kelimeler ayrı yazılmıştır.
  9.can sıkılmak=bir isim ve bir fiilden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmamıştır.-birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.
  sayfa 16-17-18

  meşhur:SÖZLÜK ANLAMI
  Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen

  cömert:SÖZLÜK ANLAMI
  Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör

  Kutlu:SÖZLÜK ANLAMI
  Uğurlu


  röportaj:SÖZLÜK ANLAMI
  Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı

  İltifat:SÖZLÜK ANLAMI
  Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma

  estağfurullah , "allah affetsin" anlamına gelir.

  sayfa 28

  12.etkinlik
  1)bildirme kipi
  2)dilek kipi
  3)dilek kipi
  4)bildirme kipi
  5-dilek kipi
  6-bildirme kipi
  7-bildirme kipi
  8-dilek kipi
  9-bildirme kipi
  10-dilek kipi
  11-bildirme kipi
  12-bildirme kipi

  13.etkinlik
  2-3-5-6-9-10 bunlar bildirme kipidir çarpı koyulacaktır

  hayal çocuk etkinliklerinin tümü:

  1. etkinlik

  1. kandırmak kelimesi: o,beni bu konuda kandırdı.
  o,beni bu konuda aldattı.
  o,beni bu konuda oyuna getirdi.
  2.ayaklarının üstünde durmak:
  gerçek anlam:yıllardan sonra tekerlekli sandalye yerine ayaklarının üstünde durdu.
  mecaz anlam:artık bir iş bulup ayaklarının üstünde durmalısın
  3.razı olmak:birlikte ders çalışmamıza razı oldu
  birlikte ders çalışmamızı kabullendi
  4.yabani:
  mecazi anlam:bize karşı çok yabani davranıyor.
  5.başvurmak:yeni bir kulübe üye olmak için nereye başvuracağını bilmiyordu.

  2. etkinlik)..................... .............................. .......................
  1. hayal çocuk tarafından
  2.yürüyemiyordu ve yatağı alçak olduğundan pencereye erişemiyordu
  3.bizimle konuştuğunu fakat bizim onu duymadığımızı anlatıyor
  4.hayal gibi gözüksede hayal değil o gerçek
  5.onunlada arkadaş olmalarını istiyor onu aralarına alıp onunda oynayabiliceği oyunlar oynamalrını istiyor.

  9. etkinlik
  2 , 3 , 5 , 6 bu numaralara x işareti konulacak

  7. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları
  Çarşamba, Hazirane 16, 2010
  sayfa 9-10

  etken:bu işteki etkenleri tam anlayamadı
  üretken:tarımda her zaman üretkende kazanır
  özen gösterme:bu işde özen gösteren kazanır
  hoşgörüen hiçde hoşgörülü birine benzemiyorsun
  öngörmekeni her konuda ön görüyorum
  yaratıcı düşünce:çocuklar yaratıcı düşüncede bulana bilirler
  eleştirel düünce:herkez eleştirel düşüncede olunamaz:
  dünya görüsü:
  insan gücü:bu iş insan gücü ile yapılacak sey degil
  belge:bu belgeleri hemem avukata iletmelisin
  zirve: zirveye cıkmak için çok çalışmalısın
  güvence altına almak:bu işi güvence altına almak lazım
  öz saygı:böyle zamanlarda kendine duyulan öz saygı çok önemlidir
  kediyle barşık olmak: her zaman kendinizle barışık olun
  başkalarıyla barışık olmak:ben başkalarıyla barışık olurum
  uzlaşma: bu konuda uzlaşmaya eremedik  Konuyla alakalı paylaşımlar
  9. Sınıf Matematik Kitabı Cevapları Tam Konu anlat
  9. Sınıf Matematik Kitabı Cevapları Tam Konu anlat Lise 1 Sınıfı Matematik dersi kitabının cevapları ve konu içerikleri 9. sınıf matematik ders kitabı cevapları ve konuları Öncelikle 9. sınıf...
  10. Sınıf Geometri kitabı cevapları ve soruları
  10. Sınıf Geometri kitabı cevapları ve soruları 10. Sınıf geometr kitabına ait cevap ve sorular Değerli arkadaşlar açılan konuda verilen link kırıldığı için kaldırılmıştır bilginize
  9.sınıf ingilizce student's book kitabı bütün ceva
  9.sınıf ingilizce student's book kitabı bütün ceva Sayfa2'den ı'm the new captain in the school team - .....3.excellent -...4.What about your routine day.. I get up very early and leave home at...
  10. Sınıf coğrafya kitabı cevapları 235 Sayfa
  10. Sınıf coğrafya kitabı cevapları 235 Sayfa Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 1. Tor topoğrafyası ...... granit...bloklarından oluşur. 2. Tortul...
  11.sınıf edebiyat kitabı cevapları
  11.sınıf edebiyat kitabı cevapları 11. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları 1.a.)Edebi Eserlerin Toplum Üzerindeki Etkileri Nelerdir? Edebi...

 2. Son Videolar


7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 2010 Yer İstanbul , 34, TR incelenme 38788 kişi oylama: 4.5 / 5

Powered by vBulletin™Copyright © 2015 vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1

Yukarı Fırlat

38788
İzlenme