Okulun Anlam ve Önemini Belirten yazı

İnsanların özellikle de çocukların eğitilmek amacıyla toplandıkları yerdir. Okul sözcüğü genellikle ilk ve ortaöğretimi kapsar. Ama ABD, Kanada ve Türkiye gibi bazı ülkelerde kolej ya da üniversite düzeyindeki yükseköğretim kurumları da okul kapsamına girer. Birçok ülkede, belirli bir süre için tüm çocukların yararlanabildiği, devlet desteğinde okullar vardır. Ama eğitim sistemlerinde ül*keden ülkeye büyük farklar gözlenmektedir. Bazı ülkelerde zorunlu öğrenim için belli bir yaş sınırı konmuştur. ABD'de çocuklar, deği*şik eyaletlerin yasalarına göre 15-18 yaşına kadar okula devam etmek zorundadır. Avru*pa'da bu yaş 15-16 arasında değişir. Ülkemiz*de temel eğitim 7-14 yaş arasındadır. Dünya*nın bazı yoksul ülkelerinde parasız ya da devlet desteğinde açılan okullarda okuma yazma ve basit aritmetikten başka pek bir şey öğretilmez. Bazı azgelişmiş ülkelerde ise okula gitme zorunluluğu yoktur. Ayrıca, pa*rasız eğitim olanağının sağlanmadığı ülkeler de bulunmaktadır.