Öğretmenler günü ile ilgili yazı ingilizce ( anlamı ile birlikte )

Öğretmenler Günü Kompozisyon

Türkçe:

Öğretmen; yapıcı ve yaratıcıdır. İnsan haklarına saygılıdır. Öğretmen özverili, çevreye güven ve inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu bir kişidir. Atatürk; “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” demekle öğretmene yüklediği sorumluluğu ve değeri anlatmıştır. Öğretmenler sevgi dağıtır. İçimizi aydınlatır. Bizi doğruya yöneltir. Bilgili kişiler olmamız için çaba gösterir. Dünyayı tanıtır. Öğretmen her alanda yeniliği, yenileşmeyi savunur. Gerçekleri anlatır. Beceri ve yeteneklerimizin gelişmesine yardımcı olur. Kısaca analar doğurur, öğretmenler yetiştirir.

Bir milletin milli, ahlâki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerdir.

Bizleri ham bir madde olarak ele alan öğretmenler, üzerimizde titiz,dikkatli ve sabırlı çalışmalar yaparak bizi şekillendirirler. Duygularımıza, ruhumuza, fikirlerimize ve hayata bakışımıza en güzel desenleri verirler.

Bize doğruyu, güzeli, iyiyi, mertliği, milli duyguları ve Atatürk ilkelerine bağlılığı öğreten öğretmenlerimizdir. Biz onların eseriyiz. Sıhhatini, nefesini, enerjisini, gençlik yıllarının hepsini bizim için harcarlar.

İngilizce

Teachers; is constructive and creative. Respects human rights. Teacher self-sacrificing, given the environment of confidence and belief that smoking is a person full of human love. Atatürk, "Teachers, your work will have a new generation." Teachers, but also the responsibility of installing and value is explained. Teachers love deploys. Illuminates our inner. Leads us to the right. We will endeavor to be knowledgeable people. Identifies the world. Teachers in every field of innovation, new defends. Tells the truth. Helps to develop our skills and abilities. In short, mothers give birth, will train teachers.

A nation's national, moral and cultural aspects have to be strong and teacher development in terms of civilization depends on the work. National unity and security of our teachers are.

Us as a raw material to address the teachers, through our meticulous, careful and patient work by making us shape. Our feelings, our spirit, our ideas and our views on life and give the most beautiful patterns.

Contact the truth, good, good map, bravery, national sentiment and loyalty to the principles of Ataturk are our teachers who teach. We are all their work. Health, the breath, energy, we spend all their teenage years.