There is an apple in the basket.
Sepette bir elma vardır.

There is a boy in the room.
Odada bir çocuk vardır.

There is a cat under the table.
Masanın altında bir kedi vardır.

There is a chair near the door.
Kapının yanında bir sandalye vardır.

“There is”in çoğul şekli “there are”dır. “A” bölümünde “a book” (bir kitap) yerine “two books” (iki kitap) olabilir. Kitaplar birden fazla sayıda oldukları zaman sonuna “s” getirmemiz gerekir.

There are two chairs in the room.
Odada iki sandalye vardır.

There are three dogs in the garden.
Bahçede üç köpek vardır.

There are four pencils in the box.
Kutunun içinde dört kalem vardır.

There are many pictures on the wall.
Duvarda birçok resim vardır.

There are five boxes under the table.
Masanın altında beş kutu vardır.

Bu çatının olumsuz şeklini kurmak için “is”den sonra, olumsuzluk eki olan “not” getirilir.

There


is


not


A


on


B

There


is


not


a book


on


the table.

Masanın üzerinde bir kitap yoktur.

There is not a white pencil on the table.
Masanın üzerinde beyaz bir kalem yoktur.

There is not a picture on the wall.
Duvarda bir resim yoktur.

There is not an apple in the basket.
Sepette bir elma yoktur.

There is not a box under the table.
Masanın altında bir kutu yoktur.

Bu çatı çoğul olarak kurulmak istenirse “is” yerine “are” getirilir.

Örneğin,

There are not three pictures on the wall.
Duvarda üç resim yoktur.

There are not three birds on the tree.
Ağacın üzerinde üç kuş yoktur.

There are not two white pencils on the table.
Masanın üzerinde iki beyaz kalem yoktur.

There are not five cats under the table.
Masanın altında beş kedi yoktur.

There are not three pencils in the box.
Kutunun içinde üç kalem yoktur.

Bu çatıyı soru şekline çevirirken “is” cümlenin başına getirilir.

Is


there


A


on


B?

Is


there


a book


on


the table?

Masanın üzerinde bir kitap var mıdır?

Is there a box on the chair?
Sandalyenin üzerinde bir kutu var mıdır?

Is there an apple in the box?
Kutunun içinde bir elma var mıdır?

Is there a cat under the table?
Masanın altında bir kedi var mıdır?

Is there a bird on the tree?
Ağacın üzerinde bir kuş var mıdır?

Is there a chair near the door?
Kapının yanında bir sandalye var mıdır?

Cümle çoğul olarak kurulmak istenirse “is” yerine “are” eki getirilir. Örneğin,

Are there two books on the table?
Masanın üzerinde iki kitap var mıdır?

Are there four boxes on the chair?
Sandalyenin üzerinde dört kutu var mıdır?

Are there five cats under the table?
Masanın altında beş kedi var mıdır?

Are there six apples in the box?
Kutunun içinde altı elma var mıdır?

Olumsuz soru sormak istenirse “is there” ile “A” arasına “not” eki getirilir. Örneğin,

Is there not a book on the table?
Masanın üzerinde bir kitap yok mudur?

Bu çatı genellikle kısaltılarak “isn’t there” şeklinde kullanılır.

Isn’t


there


A


on


B?

Isn’t


there


a book


on


the table?

Masanın üzerinde bir kitap yok mudur?

Isn’t there a picture on the wall?
Duvarda bir resim yok mudur?

Isn’t there a dog in the garden?
Bahçede bir köpek yok mudur?

Isn’t there a chair near the door?
Kapının yanında bir sandalye yok mudur?

Çoğul şekli yapılırken “isn’t there”in çoğul şekli olan “aren’t there” kullanılır.

Aren’t there five books on the table?
Masanın üzerinde beş kitap yok mudur?

Aren’t there two balls in the box?
Kutunun içinde iki top yok mudur?

Aren’t there three cats under the table?
Masanın altında üç kedi yok mudur?