Konumu:

Beydağ, Ödemiş ilçesinin güneydoğusunda, 30 km. mesafede, Küçük Menderes
havzasında, Aydın Dağlarının eteklerinde kurulmuş eski ve toplu bir yerleşim merkezidir.

Beydağ ilçesinin doğusunda Nazilli İlçesi, güneyinde, Nazilli ve Sultanhisar ilçeleri,
kuzeyinde Kiraz İlçesi, kuzeybatısında Kaymakçı Bucağı, batısında Bademli Bucağı
vardır. İlçe sınırları içerisinden Küçük Menderes nehri ve bu nehrin en büyük kolu
olan Tesavra çayı geçer. (Yazın sulama nedeniyle yataklarından su kalmaz.)

Beydağ, İzmir iline 142, Ödemiş ilçesine 30, Nazilli ilçesine 38 km. mesafededir.
Ödemiş ve İzmir'e asfalt, Nazilli'ye de devamlı açık stabilize yolla ulaşım sağlanmaktadır.
Köy Hizmetlerince ikinci bir yol Beyköy-Sinekçiler güzergâhından Nazilli'ye açılmıştır.

Beydağ 21 Köyüne ve çevre bucaklara devamlı açık yollarla bağlıdır. Beydağ'ın ulaşım
sorunu yoktur.