Orta Torosların güney yamaçlarında Göksu havzasını kapsayan Taşeli platosunda yer alan ilçemizin kuzeyinde Balcılar Kasabası, doğusu ve güneyinde Ermenek batısında ise Sarıveliler ilçeleri yer almaktadır. İlçemizin kuzeyi, kuzey batısı ve batısı birden bire yükselerek tabii bir kale görünümü veren dağ silsileleri ile çevrilidir. Dağ silsilelerinin sonunda gelen Barcın yaylası yöre halkı tarafında yaylacılık faaliyetleri için kullanılır.

Orta Torosların Güney yamaçlarında kurulu Karaman İlinin Güney kesiminde yer alan Başyayla İlçesi Karaman İline karayolu ile 180 km uzaklıktadır. Toplam 102.130 dekar alana sahiptir.
İlçenin en yüksek kesimi Merkez- Barcın Yaylası arasındaki karayolu güzergâhının da geçtiği 1600 metre rakımındaki Keben olarak adlandırılan dağlık bölgesidir. Kışla köyünün de kurulu olduğu İlçenin Güneyindeki vadide rakım 1000 metre civarındadır. Serper Köprüsünde rakım 800 metreye kadar düşmektedir.