+ Cevap Yaz + Yeni Konu aç
 1. Asal Sayılar nezaman Bulundu - Asal Sayıların Bulunuşu - Asal Sayıların Tarihi

  Asal sayılar

  Asal sayılar, yalnız ve yalnız iki böleni olan doğal sayılardır. Kendisinden ve 1 sayısından başka böleni olmayan, 1'den büyük pozitif tam sayılar biçiminde de tanımlanmaktadır.(kendisinden küçük asal sayıların hiçbirine tam bölünmeyen sayılardır) Yüzden küçük asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97 dir.

  Öklid (Euklides)'ten beri asal sayılar sonsuz olduğu bilinmektedir, fakat asal sayılar hakkında pek çok başka soru hala daha cevapsızdır. Bunlardan en ünlü ikisi aralarındaki fark iki olan asal sayılar (örneğin 11 ve 13, veya 29 ve 31) hakkındaki ikiz asallar konjektürü ve asal sayıların doğal sayılar içersindeki dağılımı hakkındaki Riemann Hipotezidir. Sayılar teorisi'nin en önemli uğraşı asal sayılar hakkındaki bu tür sorulardır. Asal sayılar ayrıca kriptografi alanının da yapı taşlarıdır.

  Asal sayılarla ilgili Goldbach hipotezi halen kanıtlanamamıştır: Her çift sayı iki asal sayının toplamı mıdır? Örneğin:

  * 4 = 2 + 2
  * 6 = 3 + 3
  * 8 = 3 + 5
  * 10 = 3 + 7
  * 12 = 5 + 7
  * 14 = 3 + 11
  * 16 = 3 + 13
  * 18 = 5 + 13
  * 20 = 3 + 17
  * 22 = 3 + 19
  * 24 = 5 + 19
  * 26 = 7 + 19


  300 Basamaklı bir Asal sayı:

  30395687838640197740576586692903457745879399331434 826309477264645328 30627227012776329366160631440881733123728826771238 795387094001583065 67338328279154499698366071906766440037074217117805 690872792848149112 02228633214487618337632651208357482164793399296124 991731983621930427 4280243803104015000563790123  1'in asallığı

  19. yüzyıl'a kadar, çoğu matematikçi 1'i asal sayı olarak kabul ediyorlardı ve 1'in asal olarak kabul edilmesine dayanarak yapılan birçok çalışma geçerliliğini hâlâ sürdürmektedir,örneğin Stern ve Zeisel'in çalışmaları. Henri Lebesgue, çalışmalarında 1'i asal olarak ele alan son profesyonel matematikçi olarak bilinir. 1'i asal olarak ele alırsa bazı teoremlerde değişikliğe gidilmesi gerekir. Örneğin tüm pozitif tam sayıların "yalnız bir şekilde" asal sayıların çarpımları şeklinde yazılabileceğini söyleyen Aritmetiğin temel teoremi, nitekim geçmişteki asal sayı tanımına göre geçerli değildir. [1][2][3] .
  Resimdeki örnek 11 in asal olduğunu ve 12 nin asal olmadığını gösteriyor.

  Asal Bölenler

  Aritmetiğin temel teoremi 1 den büyük tüm tam sayıların asal sayıların çarpımları şeklinde yazılabileceğini üstelik yazımın da yalnız bir şekilde (teklik) olacağını söyler ( asal çarpanların değişik sıralanması hariç). Bir sayının asal çarpanlara ayrılmasında bir asal sayı birden fazla tekrar edebilir. Dolayısıyla asal sayılar, doğal sayıların "temel inşa taşları" olarak düşünülebirlir.Örneğin, 23244 ü şu şekilde asal çarpanlarına ayırabiliriz.

  23244 = 2^2 \times 3 \times 13 \times 149

  ve 23244 ün diğer asal çarpanlara ayırış şekilleri yukarıdaki ile aynıdır, fakat asal sayıların sıralaması değişik olabilir. Büyük sayılar için değişik asal çarpanlara ayırma algoritmaları vardır.  Konuyla alakalı paylaşımlar
  Parfümün Tarihi - parfüm nezaman ve Nasıl Bulundu
  Parfümün Tarihi - parfüm nezaman ve Nasıl Bulundu ParfÜmÜn Tarİhİ Parfüm, latince, kokulu duman anlamına gelen “perfumum” kelimesinden geliyor. Tarihi ise oldukça eski: Günümüzden yaklaşık 5000 ...
  Uçağın Bulunuşu yada icadı - Uçağın Bulunuşu - Uça
  Uçağın Bulunuşu yada icadı - Uçağın Bulunuşu - Uça Uçağın Bulunuşu yada icadı 1900 yıllarına doğru, bir gün Orville Wright (Örvil Rayt), Ohio (Ohayo)' daki Dayton şehrinin kütüphanesinde bir kitap...
  Sayıların Tarihi Hakkında - Sayıların tarihi nedir
  Sayıların Tarihi Hakkında - Sayıların tarihi nedir SAYILARIN TARİHİ Tarihte uzun zaman önce sayıları kendinde, kendi başına tasarlayamayan insan, henüz sayı saymayı bilmiyordu.Olsa olsa teki,...
  Sayıların Tarihi Hakkında - Sayıların tarihi nedir
  Sayıların Tarihi Hakkında - Sayıların tarihi nedir SAYILARIN TARİHİ Tarihte uzun zaman önce sayıları kendinde, kendi başına tasarlayamayan insan, henüz sayı saymayı bilmiyordu.Olsa olsa teki,...
  insanlar tam sayıları neden ve ne zaman kullanmaya
  insanlar tam sayıları neden ve ne zaman kullanmaya insanlar tam sayıları neden ve ne zaman kullanmaya başlamıştır? Tam sayıların icadı Tam sayılar kümesini pozitif tam sayılar, sıfır ve negatif...

 2. Son Videolar

 3. Asal sayılarla ilk olarak Eratosthenes (M.Ö. 300) uğraşmıştır.
  Matematik, sayma, ölçme, cisimlerin şekillerini tanımlama gibi temel işlemlerden ortaya çıkan ve yapı, düzen ve ilişkileri inceleyen bilim dalı. Mantıksal irdeleme ve nicel hesaplamaları konu alan matematik, idealleştirme ve soyutlamalara dayanır.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  Öklid (M.Ö. 300) ise, asal sayıların sonsuz olduğunu ispatlamış ve şu yöntemi kullanmıştır: Asal sayıların sonlu olduğunu ve P sayısının en büyük asal sayı olduğunu varsayalım...

  Q = (2 x 3 x 5 x ... x P ) + 1

  ile tanımlanan Q sayısını ele alalım. Q sayısının 2,3,5,...,P sayılarının hiçbiri ile bölünemediği açıktır; çünkü bu sayıların herhangi biri ile bölündüğünde ‘1’ kalanını bırakır. Ama kendisi asal değilse, bir asal ile bölünebilmelidir; bu nedenle de bütün asallardan daha büyük bir asal sayı vardır. Bu, Q' nun kendisi de olabilir. Bu sonuç , P' den daha büyük bir asal sayı olmadığı yolundaki hipotezimizle çelişir. O halde bu hipotez doğru değildir.”

  Asal sayılar üzerine yapılan çalışmalar, günümüzde de devam etmektedir ve şimdiye kadar bulunan en büyük asal sayı (2 13466917) – 1’dir (Cameron, Woltman, Kurowski, GIMPS). Asal sayılar sadece matematikte değil, farklı alanlarda da kullanılmaktadır.


  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  Elektronik hesaplama yöntemi kullanılmaya başlandığından beri, asal sayı bulma programları da donanım testleri için iyi bir yöntem haline gelmiştir. Kendileri ve 1’den başka çarpanları olmadığından, asalları ifade etmenin tek bir biçimi vardır ve bu sayede donanım daha güvenilir bir şekilde kontrol edilmiş olur. Asal sayılar, sesle haberleşmede de aynı sebeple kullanılmaktadır. Yani asal olmayan bir sayı (örneğin; 15), farklı bir şekilde de yazılabilir: (15 = 3 x 5); ama asal olan bir sayı başka bir şekilde gösterilemez. Asal sayılar aynı zamanda bankaların, askeri sistemlerin ve hatta internet sayfalarının gizli şifrelerinin düzenlenmesinde kullanılır. Bunun nedeni ise; iki büyük asal sayının çarpımını, çarpanlarına ayırmanın çok güç olmasıdır.

  Özet olarak; asal sayılar yüzyıllardır bazı kişilerin umurunda... Gizli anlamları olmasa da, asal olmayan sayılardan oldukça farklı yönlerinin olduğu açıktır. Bu yönleriyle de insanlarda merak uyandırdıklarını ve kullanım alanlarının sürekli genişlediğini söyleyebiliriz.


 4. Teşekkurler Yalnz Hıc birşey anlamadm =)


Asal Sayılar nezaman Bulundu - Asal Sayıların Bulunuşu - Asal Sayıların Tarihi Yer İstanbul , 34, TR incelenme 17994 kişi oylama: 4.5 / 5

Powered by vBulletin™Copyright © 2015 vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1

Yukarı Fırlat

17994
İzlenme