1.Ünite: Kurallı şekillerden kurallı sayılara

1.1 Tekrar eden, yansıyan ve dönen şekiller
Fraktallar
Yansıyan ve dönen şekiller

1.2 Verilerden çıkan sonuçlar
Histogram oluşturalım

1.3 Üslü sayıların kuvvetleri
Tam sayıların ve ondalık kesirlerin kuvvetleri
Üslü sayılarda işlemler

2.Ünite: Olasılık, istatistik ve sayılar

2.1 Olasılık ve olay çeşitleri
Olasılık çeşitleri
Olay çeşitleri


2.2 Kareköklü sayılar

Kareden kareköke
Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri
Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemi
Gerçek sayılar

2.3 Standart sapma
Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri

3.Ünite: Üçgenler ve cebir

3.1 Üçgen ve pisagor bağıntısı
Üçgenler
Üçgenin kenarları arasındaki bağıntılar
Pisagor bağıntısı


3.2 Sayı örüntüleri ve özdeşlikler
Sayı örüntüleri

Özdeşlikler
Çarpanlara ayırma
Rasyonel ifadeler

4.Ünite: Matematikte yolculuk

4.1 Kombinasyon, denklemler ve üçgenlerde benzerlik
Kombinasyon
Denklem sistemleri
Üçgenlerde eşlik ve benzerlik


4.2 Geometrik cisimler
Prizmaları tanıyalım
Üçgen prizmaların yüzey alanları ve hacimleri
Piramit, koni ve küre

5.Ünite: Geometrik cisimlerde ölçme ve perspektif

5.1 Piramit, koni ve kürenin alanı
Dik piramidin yüzey alanı
Dik dairesel koninin yüzey alanı
Kürenin yüzey alanı

5.2 Piramit, koni ve kürenin hacmi
Dik piramidin hacmi
Dik dairesel koninin hacmi
Kürenin hacmi


5.3 İzdüşümü ve çok yüzlüler

Perspektif çizimi
Çok yüzlüler ve arakesitleri


6.Ünite: Başlangıç ve bitiş noktası: geometri


6.1 Geometrik cisimler ve simetri
Çok küplülerle yapı oluşturalım
Geometrik cisimlerim simetrileri


6.2 Doğrunun incelenmesi
Eğimle tanışalım
Eşitsizlikler

6.3 Dik üçgendeki oranlar
Trigonometrik oranlar

8.sınıf sbs matematik