Bileşik sayı, en az iki asal sayının çarpımı olarak yazılabilen pozitif tam sayıdır.

Tanım olarak, 1'den büyük her tam sayı ya asal ya da bileşik sayıdır.
0 ve 1 ne bileşik, ne de asal sayılardır.
Örnek olarak, 14 bir bileşik sayıdır çünkü:
14 = 1 x 14 = 2 x 7 .

7'den büyük tüm çift sayılar bileşik sayıdır.
En küçük bileşik sayı 4'dür.
Bütün bileşik sayılar birbirinden farklı olması gerekmeyen asal sayıların çarpımı olarak tek biçimde yazılabilirler{{ref
not1}}.

Örnek olarak: 9066543325 = 3 - 3 + 5.
Wilson'ın kuramının[1] karşıtı şunu ifade eder:
n > 5 koşulunu sağlayan bütün bileşik sayılar için, ;
yani, 5'den büyük herhangi bir n bileşik sayısı (n-1)! faktöryelini kalansız bölebilir.