Bor , Niğde iline bağlı yaklaşık 35.000 nüfuslu bir ilçe.Niğde'nin 14 Km. güneyindeki 1100 rakımlı Bor Ovasında (yayla demek daha doğru olur) yerleşmiştir. Hitit İmparatorluğu zamanında Bor-Kemerhisar-Bahçeli üçgeni ortasındaki İftiyan mevkiinde kurulmuştur.Sırasıyla Frigya Devleti,İran İmparatorluğu,Makedonya İmparatorluğu derken Ms 395 yılında Doğu Roma İmparatorluğu yönetimine girmiştir.707 yılında Müslüman Araplar tarafından fethedilmiş ancak kısa bir süre sonra yeniden Roma İmparatorluğu tarafından geri alınmıştır.
1071 Malazgirt zaferinden sonra Kutalmış Oğlu Süleyman Şah tarafından fethedilmiştir.Fetihten sonra bölgeye Kayı Boyuna bağlı Bayat,Emen ve Badak aşiretleri yerleştirilmiştir.Yöreye ilk gelen Müslüman Türkler,şimdiki ilçe merkezinin Humam Çayı etrafındaki Çay,Kala ve Harım mahallelerinin bulunduğu sulak araziye yerleşmişler,Eski adı TYANA yahut TUANA olan şehir de zamanla Bor,Kemerhisar ve Bahçeli arasında yok olmuş , bölgede yaşayan gayrımüslim halk (çoğunluğu Rum) zaman içerisinde asimile olmayıp ilçeden göç etmişlerdir.Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşları sonrası yapılan mübadele ile Arnavutluk ve Yunanistan'dan göç eden Türklerin de ilçeye yerleşmesi ile bugünkü etnik yapı oluşmuştur.
İlçenin belli başlı geçim kaynakları tarım,halıcılık ve dericiliktir.Arazinin tarıma müsait ancak yetersiz olması zamanla halkın tarımdan uzaklaşmasına neden olmuştur.Bu yetersizlik halkı okumaya , sunuçta memuriyete ve gurbetçiliğe yönlendirmişdir.Dolayısıyla nüfus artışı yavaşlamış (30 sanelik artış 10.000 civarı), yöre ticareti canlılığını kaybetmiştir.Yıllardır süregelen gurbetçilik ilçedeki halıcılık ve elma üreticiliğini de bitirmiştir.Geleneksel dabaklık (dericilik) ise zor şartlar altında sürdürülmektedir.Niğde Üniversitesinin kurulması ile son yıllarda bölge ekonomisi biraz olsun canlanmıştır.
Bütün olumsuzluklara rağmen,sonbaharda eskisi gibi elma kokmasada,humam çayı temiz akmasada, genede güzeldir,şirindir yeşil BOR.