Psikoloji ve PDR bölümü hangi devlet ve vakıf üniversitelerinde var sorusunu Türkiye genelinde hizmet veren üniversitelere göre sıraladık.

Marmara Bölgesi
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Aydın Üniversitesi
Çanakkale Üniversitesi

Akdeniz Bölgesi
Çukurova Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Atatürk Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
İbrahim Çeçen Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi

Ege Bölgesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi

İç Anadolu Bölgesi
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi

Karadeniz Bölgesi
19 Mayıs Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Amasya Üniversitesi

K.K.T.C
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi