Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı - Burs Başvurusu nasıl yapabilirim - Burs başvurusu için gerekli olan şartlar

NOT: Sitemiz aracılığı ile ulaşmış bulunduğunuz bu link kesinlikle Bursu biz veriyoruz değil Burs veren kurumları kısa yoldan sizlere ulaştırabilmek ve yardımcı olabilmektir.

Web Adresi :Yok

Telefon :+90.374.2541000 2056

E.Posta :Yok

Faks :+90.374.2534506

Üniversite : AİBÜ

Şehir : Bolu

Adres :Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü - Rektörlük binası II.kat 128 No. Bolu


Sadece kendi üniversitesindeki başarılı öğrencilere burs veriyor.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı burs koşulu Resmi Senedi'nin 3. maddesinin (d) ve (h) bentleri aşağıdaki gibidir:

d) "Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne ve araştırmalar, yayınlar yapan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görevli Üniversite mensuplarına ve fakir öğrencilerine teknik, ekonomik ve mali destek sağlar."

h) "Araştırma ve çalışmaları teşvik amacıyla, Üniversitece başarısı saptanan ve Üniversite'de görevli bulunan üyelerine ve öğrencilerine ödüller verir, maddi yardımda bulunur."