GENEL AF GÜNDEME GELİR Mİ?
Genel af başka, siyasi af başka. Genel af katillerin affı manasına gelir ki, böyle bir şey söz konusu olamaz. Siyasi affın, yani düşünce suçlarına yönelik bir düzenlemenin üzerinde durulabilir.