+ Cevap Yaz + Yeni Konu aç
 1. ülkemizdeki tarımın ekonomiye katkıları - Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

  ülkemizdeki tarımın ekonomiye katkıları - Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı


  Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı
  Türkiye ekonomik yapı bakımından tarıma dayanan bir ülkedir. Tarım sektörü üretimle ilgili sektörler iççinde en büyük payı almaktadır. Gayri Sâfi millî hasılaya %20.5' lik bir katkısı vardır. Ülkenin %35' i işlenen tarım arazisidir. Ancak bugün tarım arâzisi olarak işlenen toprakların sınırlarına yaklaşmıştır. Türkiye nüfûsunun büyük bir bölümü kır kesiminde yaşamakta ve gelirini tarımdan sağlamaktadır. Tarım sektörüne ayrılan kamu yatırımlarının %60' ını sulama yatırımları meydana getirmektedir.
  Türkiye çeşitli iklim kuşaklarının etkisi altında bulunan ve bu yüzden tropikal iklim bitkileri hâricinde dünyâda en çok bitki türüne sahip ülkelerden biridir. Ekilen tarım arâzileri içinde hububat ekiliş alanı %49' a varan bir oranla baş sırayı almaktadır. Bunun ardındansa endüstri bitkileri ve yağlı tohumlar gelmektedir. Buğday arpa çavdar yulaf mısır darı pirinç mahlut kuşyemi bakla bezelye nohut fasulye mercimek soya fasulyesi börülce ve burçak başlıca hububat ve baklagil çeşitleridir. Sekiz milyon hektar civârında bulunan nadasalanlarının azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlıklarının yaptığı çalışmalar sonucu bu miktar devamlı azalmaktadır. Bu alanlarda baklagil ve yer bitkilerinin münâvebeye sokulmasıyla hem insan beslenmesinde hem de hayvan yemi olarak çok önemli olan bu ürünlerde önemli üretim artışı sağlanmaktadır. Çorum - Çankırı bölgesinde yapılan proje çalışmaları sonuçları bu konuda önemli kazançların sağlanacağını göstermiş bulunmaktadır. Nitekim bu proje başlangıcında bölgede %40 - 45 olan nadas alanları %25' e indirilmiş ve burada münâvebeye sokulan mercimek ve nohut üretimindeki artışlar çiftçi gelirlerini ve ihrâcât imkanlarını arttırmış böylece ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanmıştır.
  Büyük ölçüde sulu tarıma dayalı olarak üretimi yapılan sanâyi bitkilerinin beslenmemizde sanâyiye hammadde sağlamasında ve ihracatta önemli yeri bulunmaktadır. Toplam bitki üretimine ayrılan arâzilerin yaklaşık % 7' sini ve toplam üretimin de %25' ini sanâyi bitkileri meydana getirmektedir.
  Tütün pamuk şekerpancarı patates kenevir başlıca sanâyi ürünlerimizi meydana getirmektedir.
  Özellikle tütün üretiminde tesirli denetim ve teknik yardım hizmetlerinin çiftçilere götürülerek tütün ekim alanlarının genişletilmesi yerine verim kalite artışı ve ihracaata önem verilmesi şekerpancarı üretimindeyse şeker ithaline meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
  Türkiye'de pamuk gerek üretici ve gerekse sanâyi sektörü ve dış ticâret bakımından geniş bir kesimi ilgilendiren tarıma dayalı dokuma sanâyimizin hammaddesi olan ihtiyaç duyulan döviz gelirinin 1/4' ünü tek başına sağlayan ve aynı zamanda ülkenin bitkisel yağ ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan sanâyi bitkisidir.
  Türkiye meyve ve sebze potansiyeli bakımından dünyânın sayılı ülkeleri arasındadır. Üç yanı denizlerle çevrili olan ve akarsu ve gölleriyle geniş bir su ürünleri potansiyeli olan Türkiye için su ürünleri önemli bir faaliyet koludur. Fakat su ürünlerinin kişi başına yıllık tüketimi oldukça düşüktür. Ülkenin orman varlığı 1994 yılı îtibâriyle 20.200.000 hektar dolayındadır. Genellikle yüksek artma gücüne sâhip hızlı büyüyen türdeki ağaçların yetiştirilmesine hız verilmektedir. Bunun için okaliptüs ve kavak ağaçları bolca yetiştirilmektedir.
  1923 yılında Gayri Safi Milli Hasıla'nın %40'ını oluşturan tarım sektörü bu oranını çok küçük değişikliklerle 1970 li yıllara kadar getirmiştir.1980 yılında %25'e 1990 yılında %17'ye ve 1999 yılındada %13.8'e düşmüştür.Yetmiş altı yıllık dönemde tarımın GSMH içindeki payı yaklaşık %63 oranında düşmüştür. Bu düşmeye rağmen bugün bile ülkemiz ekonomisinde tarımın payı diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok yüksek oranda bulunmaktadır.
  Ülkemizdeki istatistiklerden edinilen bilgilere göre toplam istihdamın bugün yaklaşık %45'i diğer bir ifade ile 9.6 milyon kişi tarım sektöründe istihdam etmektedir.
  1960'larda ve 1970'lerde izlenen gelişme stratejisinde sanayiye önem verilmişti. Bu politikada tarım destekleyici bir rol oynuyordu. Tarımsal politikalar ucuz ve yeterli gıda maddesi ile sanayi için hammadde sağlamaya yönelikti.  Konuyla alakalı paylaşımlar
  Ülkemizdeki Akarsular ve Bölgelere Göre dağılımı -
  Ülkemizdeki Akarsular ve Bölgelere Göre dağılımı - Ege bölgesi, akdeniz,maramara AKARSU Yağmur olarak yeryüzüne düşen su üç yoldan dağılır. Bir bölümü güneşin e rüzgarın etkisi ile...
  İslamiyetten Sonra Türklerin Bilime Katkıları
  İslamiyetten Sonra Türklerin Bilime Katkıları Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra bilimsel gelişmelere bakışları ve katkıları Müslüman olduktan sonra Türkler arasında birçok bilim adamları...
  Türkiye isminin Kökü - Türkiye İsmi Nereden Gelmek
  Türkiye isminin Kökü - Türkiye İsmi Nereden Gelmek Türkiye isminin Kökü - Türkiye İsmi Nereden Gelmektedir. Bilim adamları ve araştırmacılar Türkiye sözcüğünün İtalyanca'dan geldiğini kabul...
  Okul harcamaları ekonomiye hareket getirecek - Gün
  Okul harcamaları ekonomiye hareket getirecek - Gün Okul harcamaları ekonomiye hareket getirecek - Güngör Uras 14 Eylül Pazartesi 2009
  Ülkemizdeki Farklı Kültür Yapıları
  Ülkemizdeki Farklı Kültür Yapıları Ülkemizdeki Farklı Kültür Yapıları Soru : Arkadaşlar ülkemizde bazı bölgelerde ölen kardeşin hanımı diğer erkek kardeşler...

 2. Son Videolar

 3. Çok uzun yazıyorsun neden birAz kısaltamazmıydı


ülkemizdeki tarımın ekonomiye katkıları - Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Yer İstanbul , 34, TR incelenme 22706 kişi oylama: 4.5 / 5

Powered by vBulletin™Copyright © 2015 vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1

Yukarı Fırlat

22706
İzlenme