İzcilerin Kullandıkları Malzemeler - İzcilerin Malzemelerini Sınıflandırmak

İZCİLİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ:
İzcilik,izcilik çalışmaları içindeki tüm etkinlikleri belirleyen bazı prensiplere dayanmaktadır.Bu prensipler Dünya İzcilik Bürosunca da şöyle belirlenmiştir:
1.Tanrıya-vatana Karşı Görevler :İzciliğin ilk temel prensibi olan TANRIYA KARŞI GÖREVLER manevi prensiplere bağlılık,kendilerinin ne olduğunu ifade eden dine sadakat ve bunlardan doğan görevlerin kabul edilmesi olarak tanımlanabilir.
Burada önemli olan bir dinin mensubu olmaktır.Dinin,izciliğe girmesinin nedeni sorulduğunda B.P.şu cevabı verir
Din izciliğe girmiş değildir,zaten bünyesinde vardır.Din,izciliğin temelinde yatan bir ana faktördür.
Kişi,mahalli,ulusal ve uluslar arası barışın kazandırılma-
Sına uygun olarak ülkesine bağlıdır.Dünyayı bir bütün olarak ele alır.Bu iki esasla toplumun kalkınmasına katkıda bulunur.
Gençlerimize,vatanperverliği telkin ederken çok dikkatli olmaya çaba sarf etmeliyiz.Bizim vatanperverliğimiz,başkalarının isteklerine karşı adaletli ve uyumlu olan,yeryüzündeki diğer ülkelerle dostluk kurmamıza yol açan daha geniş kapsamlı ve daha üstün bir vatanperverlik olmalıdır.
Bunun ilk adımı kendi sınırlarımız içinde barış ve iyi niyeti geliştirmektir.Bu da her cinsteki gençlerimizi eğitmekle olur ki: böylece şehirler,sınıflar ve mezhepler arasındaki çekişmeler yok edilmiş olur.Bundan sonra bu güzel duyguları sınırlarımızdan çıkarıp komşularımıza taşımız oluruz.

2.Başkalarına Karşı Görevler:
Toplum kalkınmasına katkıda bulunmak sözü,Başkalarına daha kapsamlı bir hizmet verilmesi konusunun ana prensibini ifade eder.B.P nin felsefesine göre hizmet,geniş anlamda toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak olarak yorumlanır.Bu durum sadece para ile değerlendirilmemelidir.Bu konuda esas olan nokta İnsan Hakları Deklarasyonunda ifadesini bulan insana karşı saygı duyulması prensibidir.Bu konudaki doğanın bütünlüğü esası da gözden ırak tutulmamalıdır.Doğanın bütünlüğü kavramı,izcilikte doğayı koruma fikrini de ifade eder.İnsanın yer yüzündeki yaşama yeri ve bu yerdeki yaşama organizmasının ekolojik bir bütünlük,birbirine bağımlı bir sistem oluşturduğunu önemle vurgular.Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelecek hasar,tüm sisteme bulaşır.Bu hedef kalkınma için verilen uğraşta insanın,doğal kaynakları dünya barışının denge ve ahengini bozacak şekilde istismar etmemesini vurgular.

3.Kendine karşı görevler: Bu prensip kendini geliştirme sorumluluğu olarak ifade edilebilir.Kendini gerektiği gibi yetiştirmeyen,sağlıksız,miskin,akli ve bedeni yetersizlik gibi hastalıklarla karşı karşıyadır. Çocuk ve gençlerin bu duruma birinci derecede aileleri,okulların eğitim sistemi ve gençlere hizmet götüren diğer kurum ve kuruluşlardır.İşte izcilik,çocuk ve gençleri sağlık,beden ve bilgi yönünden açık hava etkinlikleri ile olgunluğa ulaştıran bir harekettir.
4.İzci And ve Türesine Bağlılık: İzciliğin kurucusu Baden POWEL in getirdiği and ve türe,faaliyetlerin temelini teşkil ettiği için yararlı bir telkin kaynağıdır.İlk izci andı ve türesi 20.asrın başlarında İngilterede yazılmıştır.Her ulusal teşkilat,temellere sadık kalmak kaydı ile kendine özgü and ve türeyi kültürüne,medeniyetine ve diline uygun halde düzenler.Bu esaslarda bir değişiklik olmaması için her ulusal teşkilat and ve türesini Dünya Teşkilatının onayına sunar.Sonuç olarak,tüm izcilik teşkilatlarının programları çocuk ve gençlere yukarıdaki
prensipler doğrultusunda azami imkanları sağlamalıdır.
Hareketin başlangıcından beri bu prensiplerin çocuk ve gençler için kolay anlaşılır ve cazip bir şekilde formüle edilmesinde esas araç,her izci teşkilatında olduğu gibi AND ve TÜREDİR.

*EL BECERİLERİ
Küçük yaştaki çocukların düşünüp tasarladıkları el maharetleri ile şekillendirilmesine el becerileri denir.
El becerileri hazırlanırken şunlara dikkat edilir;
1.Yapılacak iş çocuğu meşgul etmek için değil,bir işe yaramalıdır.
2.Kullanılacak malzeme işe yaramalıdır.
3.Yapılacak iş daha önce tasarlanıp neyin nasıl yapılacağı tespit edilmelidir.
4.Yeterli zaman verilmelidir.
5.Gerektiğinde uzman kişilerden yararlanılmalıdır.
6.Bu çalışmalar çocukların yeteneklerini geliştirip,uzmanlıklarının ortaya çıkmasına yardımcı olmalıdır.
7.Çalışmalarda kazaya neden olacak her türlü ihtimal düşünülerek gerekli tedbirler alınmalı ve uyarı yapılmalıdır.

*KÜÇÜK İZCİLERDE EL BECERİLERİNE ÖRNEK


 • Kağıtla kaplama,uçurtma yapmak,bardak,kukla,fener,gemi gibi eşyalar yapma.


 • Doğadan yararlanarak resim yapmak.
 • Çeşitli kolleksyonlar
 • Kuru çiçek tanzimi
 • Çamur ve kil işleri
 • Makarna boyama ve çeşitli panolar
 • Kuruyemiş kabukları ile pano, çiçek yapma
 • Mandallarla çeşitli çalışmalar
 • Kumaşlardan yararlanılarak çeşitli hayvan figürleri yapmak
 • Makrame ipinden nazarlık yapmak gibi

İZCİLİKTE EL BECERİLERİ


 • Düğüm ve bağlar
 • Kibrit çöpü ile pano ve maket yapmak
 • Tuz seramiği
 • Makrame
 • Örgü ve tığ işleri
 • Tel işi çalışmaları
 • Hasır işleri
 • Tahta oyma ve hasır işleri
 • Takvim manzaralarından çerçeveli pano yapma
 • Kız izciler için eldiven,atkı,kazak örme