Değişim ve Süreklilik - Değişimin Sürekliliği

Değişimin bir olay olmaktan çıkıp süreklilik arz eden bir olgu haline geldiği şu günlerde, her canlı organizma gibi insanın uyum çabasını seyretmenin cazibesi sosyologları mest ediyor olsa gerek. “Eskileri farklı gözlerle mi görüyoruz, yoksa dünya gerçekten değişiyor mu?” anlamak oldukça zor olsa da; ‘yeni’nin estirdiği rüzgâr ılık bir meltem gibi düşüncelerimizi yokluyor. Belleğimize gizlediğimiz geçmişimizle bugünleri kritik edemeyişimiz bir ürperti verse de, yüzleşmek zorunda olduğumuz gerçekler sürekli yanı başımızda olmaya devam edecektir. Değişime direnmenin pratik bir yararı olmamakla birlikte, yönünü kendi tayin etme fırsatı bulamayanların, durdukları yerin heyelana maruz kalma riski oldukça yüksektir. Her şeyin eskisi gibi olacağı faraziyesi ve değişimin varlığını kabul etmeme duygusuyla, olumlu atılımlar yapmanın enerjisini tükettiğinin farkına varamayan insan, fırsatları göremeyecektir. Günlük sorunlara takılıp, ayrıntılarda boğulup giderken bütün içerisindeki yerimizi göremeyişimizin, eskiye taassup düzeyindeki bağlılığı sadakat olarak takdim etmemizin oyalanmaktan öteye bir yararı yoktur. Bu nedenle değişim ve yeniden yapılanma sürecinde ilk yapılacak iş; ülke düzeyinde ve dünya çapında değişimi hazırlayan nedenleri anlamaya çalışmak olacaktır. ‘Bilgi toplama süreci’ olarak tanımlayabileceğimiz bu süreçte hedef yetersizlik duygusundan kurtulmaktır. Koşulların olumsuz algılandığı durumlarda sağlıklı kararlar verme olasılığı düşük olacağı için belirsizlik ortamlarının yeni heyecanlara dönüştürülmesi gerekmektedir. Mevcut yapı toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyince, yeni arayışların başlaması normal karşılanmalıdır.

Her yeni gün, her insan için yeni bir âleme girme fırsatını kendi içinde barındırır.İnsan ömrü boyunca her an değişime muhatap olabilecek bir yapıda yaratılmıştır. Çocukluktan çıkan insan, ergenlik gibi birçok problemi beraberinde barındıran yeni bir döneme uyum sağlayabiliyor; evliliğe ve sosyal hayata alışabiliyorsa değişime uyum noktasında sağlam referansları var demektir. Gerekli imkan ve fırsat verildiğinde insanlar niçin değişmesin ki?