TÜrkİye’nİn Matematİksel Ve Özel Konumu

Matematik Konumu ve Etkileri

Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de, 36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece doğu boylamlarında arasında yer alır. Bu durumu ülkenin kutuptan çok Ekvator’a yakın olmasına ve ılıman kuşakta bulunmasına neden olmuştur. Bu durum, Türkiye’nin iklimi üzerinde etkili olmaktadır. Onun için Türkiye’nin iklimi ne kutup bölgelerindeki kadar soğuk, ne de ekvatoral bölgedeki kadar sıcak ve yağışlıdır.

Özek Konum ve Etkileri

Türkiye özel konum bakımından çok çeşitli özelliklere sahiptir. Bunlar aşağıdaki başlıklar halinde belirtilir.

• Asya, Avrupa ve Afrika kıt’alarından oluşan ve Dünya Adası olarak isimlendirilen kara parçaları arasında menteşe durumundadır. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine bağlar.

• Türkiye dünya üzerinde iki kıtada toprakları bulunan üç ülkeden (diğerleri Rusya Federasyonu ve Mısır’dır) biridir.

• Kafkas, balkan ve Orta Doğu ülkeleri arasındadır.

• Doğu Akdeniz’de bir yarım ada durumunda olup üç tarafı denizlerle çevrilidir.

• İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla Ege denizi üzerinden Akdeniz’e, oradan da okyanuslara bağlantısı vardır.

Türkiye çok çeşitli yönlerden bir köprü görevi yapar:

 Asya ile Avrupa Kıt’aları arasında,
 Avrupa ülkeleriyle Orta Doğu ülkeleri arasında,
 Batı ile Doğu ülkeleri arasında,
 Müslüman ülkeleri ile Hristiyan ülkeleri arasında,
 Sanayi ülkeleri ile petrol ve tarım ülkeleri arasında,
 Doğu kültürü ile Batı kültürü arasında,
 Serbest ekonomi düzeni uygulayan ülkelerle devletçi ekonomi düzeni uygulayan ülkeler arasında köprü görevi yapmaktadır.

Türkiye Asya ile Avrupa kıt’alarında bulunan sekiz ülke ile sınır komşusudur. Türkiye biri büyük (Anadolu) diğeri küçük (Trakya) iki yarımadadan oluşan bir ülkedir. Dünya üzerinde sayılı ülke, bu kadar çok ülkelerle sınır komşusudur. Çok ülkeyle sınır komşusu olmak, jeopolitik yönden olumsuz bir özelliktir. Ayrıca bu sınırların uzun olması ve topoğafik engellerin bulunmaması da Türkiye için sorunlar yaratmaktadır.
TÜRKİYE’NİN MATEMATİKSEL KONUMUNUN SONUÇLARI
1. Dört mevsim belirgin olarak görülür.
2. Doğusu ile batısı arasında 190 lik boylam farkı vardır. Bunun sonucu olarak 76 dk.lık yerel saat farkı vardır. (19x4=76)
3. Güney kıyılarımızın sıcaklığı kuzey kıyılarımızdan yıllık ortalamada 7-8 0C daha yüksektir.
4. Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşmez.
5. Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir.

* KONU İLE İLGİLİ SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR *
1) Matematiksel konumu dikkate alındığında yukarıdaki şekilde numaralandırılmış dikdörtgenlerin hangileri üzerinde yer alır.
A) 3 – 4 – 5 – 10 – 11 – 12
B) 5 – 6 – 7 – 12 – 13 – 14
C) 4 – 5 – 6 – 11 – 12 – 13
D) 11 – 12 – 13 – 18 – 19 -20 (2000 – LGS)
Cevap: Türkiye 260 – 450 doğu boylamları ile 360 – 420 kuzey enlemleri arasında yer alır. Şekilde yatay çizgiler enlemleri dikey çizgiler ise boylamları göstermektedir. Buna göre Türkiye 5 – 6 ve 7 aralıkları 12 – 13 – 14 aralıklarında