Sami Paşazade Sezainin Edebi Kişiliği

EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

Realizm etkisinde kalan bir roman yazarıdır.

Türk edebiyatındaki asıl yeri Küçük hikayelerle ve Sergüzeşt adlı romanıyladır
Sergüzeşt adlı romanında “Dilber” adlı Kafkas kökenli bir köle kızın yaşadıklarından yola çıkarak o denemde sürmekte olan köle ticaretini bir insan hakları ve hürriyet sorunu olarak ele almıştır.
“ Küçük Şeyler adlı yapıtı yazınımızda Batılı anlamda ilk öykü kitabı olarak kabul edilir.

ESERLERİ

KÜÇÜK ŞEYLER: Kısa Hikâyelerin toplandığı bir eserdir. Eserin önsözünde realizmi müdafaa eden bir bölüm bulunmaktadır. Kitapta hikâyelerden başka sanatlı nesir yazıları da bulunmaktadır. Eserde Vuslat isimli bir cariyenin veremden ölümü üzerine yazılan Bir Kitabe-i Seng-i Mezar başlıklı nesir önemlidir.

RUMUZÜ’L EDEB: Küçük Şeyler’den sonra yazdığı bazı küçük hikâyelerini, makale, seyahat yazıları ve hatıralarının toplandığı bir eserdir.

İCLAL: 14 yaşında iken ölen yeğeni İclal için yazdığı mersiye ve son dönemlerinde yazmış olduğu düzyazıları ve bazı hatıralarını toplamıştır.