13. ETKİNLİK

1.Kim Bu?= Sait Faik Abasıyanık
2.Kim Bu?=Faruk Nafız Çamlıbel
3.Kim Bu?=Peyami Safa

BU SAYFADA Kİ DĞER ETKİNLİKLER KİŞİSEL...

Dil ve Anlatım Dersi ile ilgili diğer sayfaların Cevapları: