Sayfa 65
HAZIRLIK
1-)Seyahatname:Bir yazarın gezip gördüğü yerlerden edindiği bilgi ve izlenimlerini anlattığı eser.
Seyyah:Gezgin*turist

2-)Bu söz insanların farklı yerler görüp öğrenme isteğini vurgulayan bir sözdür.İnsanlar tarih boyunca görmediği*gitmediği yerleri hep merak etmiş* bu yerler hakkında bilgi edinmeye çalışmıştır.

3-)Günümüzde eşsiz bir bilgi kaynağıdır.Daha önce görülmemiş yerler hakkında internetten bilgi alınabilir.Ayrıca bu yerler için hazırlanmış dergi*broşür gibi kaynaklardan da bilgi edinilebilir.

4-)İnsan merak ettiği için veya daha çok bilgi edinmek istediği için bir yeri görmek isteyebilir.

5-)Diğer insanlara aktarmak*anlatmak için yazılabilir.

6-)Seyahat etmek*insanın farklı kültürleri*farklı coğrafyaları görmesini*farklı insanlarla tanışmasını sağlayarak kültür açısından büyük faydalar sağlar*insanın ufkunu açar.

Dil ve Anlatım Dersi ile ilgili diğer sayfaların Cevapları: