Edebiyat incelenirken; yaşanan çağlara ve bu çağlar içinde yansıttığı ana konulara göre alt dönemlere ayrılmaktadır. Örneğin Türk edebiyatı

1. İslâmiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı,

2. İslâmî Devir Türk Edebiyatı,

3. Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı.
olarak üç bölüme ayrılır. Böylece ilgili dönemdeki siyasi sosyal ve dini etkilerin edebiyata olan ilgisi görülebilir ve edebiyat daha kolay incelenebilir.

Bildiğimiz üzere Türk Edebiyatının dönemleri şöyledir;

1 - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

2 - İslami Devir Türk Edebiyatı

3 - Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

4 - Milli Edebiyat Akımı

5 - Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

6 - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Bu dönemlere ayrılmasının nedenleri;

Dil: Değişen dil kalıbı yada dilde meydana gelen değişimler ve varolan bir dile yeni kelimelerin oluşu değişimlere ve yeni edebi metinlerin ortaya çıkmasına neden olur. Mesala dilimize Farsça'dan birçok kelime girmiş ve Divan edebiyatı ortaya çıkmıştır.

Kültür: Kültürden değişen farklılaşma yada etkilenmeye eniyi örnek ise Batu Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı'dır. Avrupa özellikle Fransız kültürünün Tanzimat fermanıyla beraber etkilerinin daha da yoğunlaştığı dönemde edebiyatımız değişikliklere ve yeniliklere maruz kalmıştır.

Din: Din değişimi sırasında yaşanan değişikliklerdir. Buna eniyi örnek ise İslamiyet Öncesi ve Sonrası Türk Edebiyatıdır.

Bütün bunlar aslında tek bir başlık altında da incelenebilir oda "Medeniyet"; tir. Medeniyetler arasındaki iletişimler alışverişler (kültür, dil, ticaret) yenilikleri ve değişimleri yada birbirine benzemeyi doğurur.