+ Cevap Yaz + Yeni Konu aç
 1. Zamir ( Adil ) Nedir

  Zamir ( Adil )

  ZAMİR (ADIL)

  Zamir (Adıl) : Cümlede ismin yerini tutan, isim olmadığı halde isim gibi kullanılabilen kelimelere denir.
  Zamirler, cümle içinde isimlerin yerlerini tuttukları için onların bulunduğu görevlerde bulunabilirler; özne, yüklem, nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç olabilirler.
  Zamirler, isimlerin yerlerini tutma şekillerine ve yerlerini tuttukları isimlere göre gruplara ayrılır.
  Zamir Çeşitleri

  A. Kelime Halindeki Zamirler
  B. Ek Halindeki Zamirler

  Kelime Halindeki Zamirler

  1. Kişi Zamirleri
  2. İşaret Zamirleri
  3. Belgisiz Zamirler
  4. Soru Zamirleri

  Kişi Zamirleri

  Kişi isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir.  TEKİL ÇOĞUL


  1. kişi ben 1. biz
  2. kişi sen 2. siz
  3. kişi o 3. onlar  Not:Kendi” kelimesi de kişi zamirlerinden sayılmaktadır.

  Kişi zamirlerinin özellikleri :

  a. Kişi zamirleri, isimlere getirilen hal eklerini alabilirler.
  ben, beni, bana, bende, benden
  sen, seni, sana, sende, senden
  o, onu, ona, onda, ondan

  Birinci ve ikinci tekil kişi zamirleri, -e hal eki aldığında kök değişikliğe uğrar;İ bana, sana şekline girer.
  ben - e > bana, sen - e > sana

  b. Kişi zamirleriyle tamlama kurulabilir. Tamlayan görevinde kullanılırlar :

  • Benim yurdum
  • Onun evi
  • Senin kitabın
  • Onların sorunları

  İşaret zamirleri

  Varlıkların yerini belirtme için kullanılan zamirlere işaret zamiri denir.

  Tekil olanlar : bu, şu, o
  Çoğul olanlar : bunlar, şunlar, onlar
  Diğer işaret zamirleri : öteki, beriki

  ü Bu çok sağlam bir evdir.
  ü Bunları kim götürecek ?
  ü Onu kim kırdı?

  İşaret zamirlerinin özellikleri :

  a. Bu, şu, o kelimeleri, ismi belirttiğinde sıfat, ismin yerine kullanıldığında ise zamirdir.

  b. İşaret zamirleri de isimler gibi hal eklerini alarak çekime girerler.

  Hal ekleri Tekil Çoğul
  -i hali bunu, şunu, onu bunları, şunları, onları
  -e hali buna, şuna, ona bunlara, şunlara, onlara
  -de hali bunda, şunda, onda bunlarda, şunlarda, onlarda
  -den hali bundan, şundan, ondan bunlardan, şunlardan, onlardan

  c. İşaret zamirleri iyelik ekleri almaz.
  d. İşaret zamirleri, isim tamlamalarında tamlayan olabilirler.
  ü Bunun kapısı açık.
  ü Şunun temelleri daha sağlam.


  Belgisiz Zamirler

  Hangi isimlerin yerini tuttuğu açıkça bilinmeyen zamirlere denir.
  ü Hepsini tekrar çözsünler.

  Türkçe’de kullanılan başlıca belgisiz zamirler : “biri, birkaçı, çoğu, bazısı, pek azı, tümü, bütünü, bir kısmı, her biri, herkes, başkası, hiçbiri”
  Belgisiz zamirlerin çoğu aslında belgisiz sıfattır. Belgisiz sıfatın sonundaki tamlanan durumundaki isim düşürülür ve kelimeye üçüncü tekil ya da üçüncü çoğul eki getirilir. Böylelikle belgisiz zamirler oluşturulur.
  ü Birkaç öğrenci geldi ; birkaçı dışarıda kaldı.
  ü Bazı sorular kolay ; bazıları zordu.

  Belgisiz zamirler bazı iyelik eklerini alabilirler.
  ü Birkaç-ı, birkaç-ı-mız, birkaç-ı-nız
  ü Pek çoğ-u, pek çoğ-u-muz, pek çoğ-u-nuz

  Soru Zamirleri

  Soru yoluyla ismin yerini tutan zamirlere soru zamiri denir.
  ü Bunlar kim getirdi ?
  ü Yanında ne var ?
  ü Hangisi sizinle gelecek ?
  ü Buraya neden geldiniz ?

  Dilimizdeki asıl soru zamirleri, “ne” ve “kim” dir. Diğer soru zamirleri çekim ekleleri alarak türemişlerdir: “neyi, kimi, nereye, kime, nerede, kimde...”

  Soru zamirleri, aslında sıfat olan “hangi” ve “kaç” kelimelerinden de türeyebilir.
  ü Hangi ev güzel ? (sıfat)
  ü Hangisi güzel ? (zamir)

  Ek halindeki Zamirler
  İyelik Zamirleri

  İsimlerin sonuna eklenerek, onların ait oldukları kişileri bildiren eklerdir.

  Tekil Çoğul
  Ders-i-m ders-i-miz
  Ders-i-n ders-i-niz
  Ders-i ders-leri


  İlgi Zamiri

  Bir cümlede aynı ismi tekrarlamamak için ilgi zamiri kullanırız. İlgi zamiri “-ki” kelimeyle bitişik yazılır ve ismin yerini tutar.
  ü Onunkinden yaz.
  ü Benimki durmuş senin saatin kaç ?  Konuyla alakalı paylaşımlar
  Knight Online Bdw Nedir kimler Girebilir Kuralları
  Knight Online Bdw Nedir kimler Girebilir Kuralları Border Defense War Border Defense Savasları PvP şeklinde geçip,...
  Savcı Nedir? İş imkanları. Çalışmaları nelerdir ne
  Savcı Nedir? İş imkanları. Çalışmaları nelerdir ne TANIM Herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri ...
  Kuran-ı Kerimde Adalet ve Adil Olmak
  Kuran-ı Kerimde Adalet ve Adil Olmak Kuran-ı Kerimde Adalet ve Adil Olmak Adalet kavramı ve hükmedildiğinde adaletle hükmedilmesi pek çok Kur’an ayetinde açıklanmış tavsiye ve...
  Adil Turan Kimdir - Adil Turanın Hayatı
  Adil Turan Kimdir - Adil Turanın Hayatı Adil Turan Kimdir - Adil Turanın Hayatı adil turan 1922 yilinda usak in esme ilcesine bagli dereköyünde dogmus.egitimci,sair ve siyaset adamidir...
  adalet adil midir?
  adalet adil midir? adalet adil midir? Günlerden bir gün eski Afyon müddeiumumilerinden olan rahmetli dedemden bana intikal etmiş birkaç eski kitaptan birinin içinde...

 2. Son Videolar

 3. çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz 4. Zamir adlı konumuzun işinize yarmış olması çok iyi.

  Soru ve sorunlarınız için yazmaya devam edin


 5. Hic yardimci olmadiniz ezikler sitesiii:-\


 6. Eğer bir şeye yaramıyosa niye giriyosun bu siteye sadece insanlar girer işine yaramayan bie siteye girme mesela bana çok yaradı onlardan da Allah Razı Olsun :o çok saçma konuşmak için bu siteye girmeyiniz bunu herkese söylüyorum


Bu Konu için Etiketler

Zamir ( Adil ) Nedir Yer İstanbul , 34, TR incelenme 21421 kişi oylama: 4.5 / 5

Powered by vBulletin™Copyright © 2015 vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1

Yukarı Fırlat

21421
İzlenme