sevgi kardeşlik ve yardımlaşma Hakkında yazı - Sevgi Kardeşliği, Yardımlaşmanın Önemi

sevgi kardeşlik ve yardımlaşma Hakkında yazı - Sevgi Kardeşliği, Yardımlaşmanın Önemi

Sevgi Kardeşlik ve Yardımlaşma

İslam aleminde sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik düşüncesinin gönülleri rahatlatması, kalplerin tam anlamıyla yumuşaması, merhamet duygularının kabarması, fakir ve yoksulların düşünülmesi, nefsin kötü arzularına gem vurulması, büyüklerin, akrabaların, komşuların, eş ve dostun her daim ziyaret edilmesi, öksüz ve yetimlerin sevindirilmesi, her türlü sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması; Allah’ın (c.c) aff ve mağfiretinin, bağışlamasının umulduğu olumlu davranış ve yaklaşımlardır.

Toplumda ihtiyaç sahibi fakir ve yoksul kimseleri tespit etmek, onları gözetmek, sıkıntılarına yardımcı olmak, geleceğe ümitle bakmalarına katkıda bulunmak hem dini, hem de insani bir görevdir. Peygamber efendimiz; “insanlığın en hayırlısı insanlığa hizmet eden, faydalı olandır.” Buyurarak bu önemli görevi Müslümanlara hatırlatmıştır. Bu sebeple toplumda huzur, barış, sevgi ve güven ortamı ancak; yardımlaşma ve dayanışmayla sağlanabilir. Cenab-ı Hak Maide Süresi 2.Ayette: “…iyilik etmek ve fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın; günah işlemek ve haddi aşmakta yardımlaşmayın..” Buyurmakta ve müminleri karşılıklı yardımlaşma konusunda uyarmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’de : “Müminler birbirini sevmekte ve birbirine merhamet etmekte, bir bedenin uzuvları gibidirler. Bedenin herhangi bir uzvu rahatsız olursa, diğer bütün uzuvları da rahatsız olur.” İfadesiyle kaynaşma ve dayanışmanın önemine işaret etmiştir. Dinimiz; yakın çevreden başlayıp, bütün insanlığı içine alan bir yardımlaşma ve dayanışma anlayışını zorunlu kılar. Hak Teala Kur’an-ı Kerimde; “Şüphesiz Allah adaleti, adil olmayı, insanlara iyilikte, ihsanda bulunmayı, akrabaya, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı, azgınlığı yasaklar, ….” Buyurmaktadır. Müslüman önce anne ve babasına karşı saygılı olur. Daha sonra ailenin diğer fertlerine, akrabalarına, komşularına, Müslümanlara; hatta tüm insanlığa karşı vazifelerini yerine getirir, iyilik, ihsan ve ikramda bulunur. Bu konuda sevgili Peygamberimiz; “Cennetin güzel kokusu, bin yıllık mesafeden alınır. Fakat anne ve babasına isyan edenlerle akrabalarıyla münasebeti kesenler bu kokuyu alamazlar.” ( Hadis-İ Şerif ) buyurmuş, terk edenlere de büyük tehlikeyi haber vermiştir.
Asıl olan, mü’minler arasındaki sevgi, saygı ve dostluk bağlarının güçlenmesi, büyüklerin ve ihtiyaç sahiplerinin hatırlanması, din kardeşliği duygu ve bağlarının ülkemizde ve tüm İslam aleminde tam anlamıyla güçlenmesidir.