Türkiye'nin 2012 yılı ile yapmış olduğu nüfus sayımından sonra sunulan veriler iller bazında ve bölgesel dağılım olarak gösterilmektedir. 2011 yılı nüfus oranları ile yapılan karşılaştırma ile ne kadar bir artışın olduğunu da görebileceksiniz.