DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ - Seçimler ve Temsil

Seçimler ve Temsil: Demokrasilerde Hükümet halkın oyuyla iktidara gelir. Siyasal eşitliğin sağlanabilmesi için herkese eşit oy hakkı verilmiştir. Seçimler iktidarın barışçı yollarla değişmesini sağlar. Halkın istek ve tercihlerinin somutlaştırılmasıdır.

Seçimlerin Şekli: Serbest, eşit, tek dereceli, genel oy, gizli oy ve açık sayım esaslarına göre yargı (Yüksek Seçim Kurulu) yönetim ve denetiminde yapılır. (67.md.)
Seçme hakkı:
 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme hakkına sahiptir.
 Silah altındaki er ve erbaşlar
 Askeri öğrenciler
 Taksirli suç işleyenlerin haricindeki hükümlüler seçme hakkına sahip değildir.
Seçilme Hakkı:
• 25 yaşını dolduran
• En az ilkokul mezunu olan her Türk vatandaşı seçilme hakkına sahiptir.
• Askerlik hizmetini yapmayanlar
• Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar
• Ağır hapis cezası alanlar seçilme hakkına sahip değildir.