yaşlılık maaşı sorgulama, yaşlılık maaşı öğrenme,yaşlılık maaşı evrak takibi gibi konuları burada bulabiliriniz.

Yaşlılık maaşını alabilmek için kurumun uygulamış olduğu şartlar söz konusudur. Bu şartlar iki kategoride yer alıyor öncelikle bunları okuduktan sonra sorgulama ekranına geçiniz

a) Genel Şartlar
08/09/1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce sigortalının yaşlılık aylığına hak kazanabilmesi için;
- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün,
- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün,
- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, prim ödemiş olması gerekmekte idi.

4447 sayılı Kanunla 08/09/1999 tarihinden sonra işe başlayanların yaş şartı aranmadan emekli olma hakkı kaldırılmış, bu tarihten önce emeklilik hakkını kazananlarla emekliliklerine iki yıldan az süre kalan sigortalıların değişiklikten önceki hükümlere göre yaşlılık aylığından yararlanma hakları korunmuş, diğer sigortalıların yapılan değişiklikten hemen etkilenmelerini önlemek amacıyla kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. Buna göre:
08/09/1999 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan sigortalılar ;
- Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve en az 7000 gün veya,
- Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmak, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve 4500 gün, prim ödemiş olanlar yaşlılık aylığından yararlanırlar.

08/09/1999 tarihi itibariyle önceki hükümlere göre yaşlılık aylığına hak kazananlar bu tarihten sonra diledikleri zaman, kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlar ise bu tarihten önceki şartları yerine getirecekleri tarihte emekli olabilirler.
08/09/1999 tarihinde sigortalılık süresi 18 yıldan az olan kadın sigortalılarla, sigortalılık süresi 23 yıldan az olan erkek sigortalılar, aşağıdaki tabloda belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanırlar.
Sigortalılık Süresinin Başlangıç Aralıkları (Dahil-Dahil) 08/09/1999 TarihindekiSigortalılık Süresi Tahsis Talep Tarihinde Aranılan En Az Sigortalılık Süresi Yaşı Gün Sayısı

Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma, 15 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 3600 gün prim ödemiş olma şartlarını 08/09/1999 tarihinde yerine getirenler bu tarihten sonra diledikleri zaman, bu şartları 08/09/1999 tarihinde yerine getiremeyenlerden kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olma, 15 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 3600 gün prim ödemiş olma şartını tamamlayanlara talepte bulunmaları halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

Evrak takibi için resme TıklayınHuzurevlerini sorgulamak için resme Tıklayın


Mevzuaatlar için resme tıklayın


Yaşlılık maaşı sorgulamak için Tıkla

b) Özel Şartlar
Maden İşyerlerinin Yer Altı İşlerinde Çalışanlar :
- Sigortalılık süresi en az 20 yıl ve primi ödenmiş çalışmalarının en az 5000 gününü maden işyerlerinin yer altı işlerinde,
- Sigortalılık süresi en az 25 yıl ve primi ödenmiş çalışmalarının en az 4000 gününü maden işyerlerinin yeraltı münavebeli (gruplu) işlerinde,
geçiren sigortalılar herhangi bir yaş koşulunu yerine getirmeden yaşlılık aylığına hak kazanırlar.
Sigortalı Olmadan Önce Malül Olanlar : Sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten önce malül sayılacak derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenlerle malüllük aylığından yararlanamayan sigortalılar yaşları ne olursa olsun en az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemiş olmaları halinde yaşlılık aylığına hak kazanırlar.
Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananlar : Gelir vergisi Kanununa göre sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan sigortalılar en az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemiş olmaları halinde yaşlılık aylığına hak kazanırlar.
Erken Yaşlanan Sigortalılar : 50 yaşını dolduran ve Kurumca erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar en az 7000 gün veya, 25 yıl sigortalılık süresi ve en az 4500 gün prim ödemiş olmaları halinde yaşlılık aylığına hak kazanırlar.


Evrak takibi için resme Tıklayın


Huzurevlerini sorgulamak için resme Tıklayın


Mevzuaatlar için resme tıklayın


Yaşlılık maaşı sorgulamak için Tıkla